Borgeby FältDagarBorgeby FältDagarBorgeby FältDagarBorgeby FältDagarBorgeby FältDagar

Vi möts på Borgeby Fältdagar den 25-26 juni 2014

Välkommen till lantbruksmässan i fält! Jordnära fackmässa med över 300 svenska och internationella utställare med tydlig inriktning på den professionella lantbrukaren. Borgeby Fältdagar är mötesplatsen för alla som har lantbruk som främsta intresse och sysselsättning och lockar besökare från hela norra Europa. Den erbjuder en lyckad och unik kombination av demoodlingar, intressanta företag och experter, praktiska maskindemonstrationer och givande seminarier. En kunskapsorienterad lantbruksmässa.  

Vi möts på Borgeby Fältdagar den 25-26 juni. Då är det tema lantbruksteknik. Dessutom firar vi att Hushållningssällskapen i Malmöhus och Kristianstad fyller 200 år. 

Öppettider 2014
Onsdag 25 juni kl. 9:00-19:00
Torsdag 26 juni kl. 9:00-17:00

Hälsningar från huvudarrangören HIR Malmöhus.