Borgeby FältDagarBorgeby FältDagarBorgeby FältDagarBorgeby FältDagarBorgeby FältDagar

Vi möts på Borgeby Fältdagar 24 - 25 juni 2015!

Öppet onsdag 24 juni 9-19 och torsdag 25 juni 8-17

Borgeby Fältdagar är lantbruksmässan i fält. Jordnära fackmässa med över 350 svenska och internationella utställare med tydlig inriktning på den professionella lantbrukaren. Borgeby Fältdagar är mötesplatsen för alla som har lantbruk som främsta intresse och sysselsättning och lockar besökare från hela norra Europa. Den erbjuder en lyckad och unik kombination av demoodlingar, intressanta företag och experter, praktiska maskindemonstrationer och givande seminarier. En kunskapsorienterad lantbruksmässa.  

Välkomna!

Hälsningar från huvudarrangören HIR Skåne, fd HIR Malmöhus.