Maskindemonstrationer

De senaste lantbruksmaskinerna i praktiskt arbete på Borgeby Fältdagar. Rådgivare kommenterar de olika ekipagen på plats.

2021 års maskindemonstrationer kommer presenteras här inom kort

 

 

Demonstrationer i egen monter
Maskinfirmorna demonstrerar sina ekipage i direkt anslutning till sin egen monter.  Av säkerhetsskäl måste du ha traktorkörkort för att provköra maskiner på mässan.

Frågor? Kontakta
Fredrik Hallefält, HIR Skåne och Borgeby Fältdagar
fredrik.hallefalt@hushallningssallskapet.se