Gropen - en klassiker

Gropen gör sällan någon besviken
Välkommen ner två meter under markytan för att studera rötter, markstruktur och dränering. Varje års Grop är planerad sedan flera år tillbaka. Det ger oss möjligheter att studera långsiktiga förändringar under jorden. Påverkan av växtnäring och kalkning är ofta centrala ämnen som återkommer i visningen av Gropen på Borgeby Fältdagar.

 

Välkommen till maskarnas värld!

Gropen är ett samarbete mellan HIR Skåne, Yara, SLUGreppa Näringen, Nordkalk, och Svensk Raps/Sveriges Frö- och oljeväxtodlare.

 

 

Hör Emma Hjelm, Greppa Näringen, Carl Magnus Olsson, Yara och Jens Blomquist, HIR Skåne guida er genom Gropen 2021

 

Gropen: Tre gårdar - under jord

-nya Gropen får inslag av vall och blir en följetong över sju år

En stående klassiker på mässområdet är Gropen som även den får inslag av vall. 2021 var första året i en serie där besökare kommer få följa utvecklingen på tre typ-gårdar med olika inriktning parallellt över sju års tid. Typ-gårdarna är generaliserade driftsenheter, som hanterar växtföljd och val av gröda på olika sätt:

1) Djurgården; lantbruk med mjölkkor där vall är en viktig del i växtföljden. Lucern är en av grödorna här. Tanken är att exempelgrödan lucerns tilltagande rotvolym ska visa på dess kraft att bearbeta jorden biologiskt. Med denna del av Gropen bereds möjligheter att diskutera och visa vallgrödornas nytta för kolinlagring och mikroliv i jorden.

2) Högintensiv växtodlingsgård; stereotypen av en klassisk gård på Lundaslätten med sockerbetor, höstvete, höstraps och vårkorn i växtföljden. Driften siktar mot höga skördar och utför maxade insatser med t.ex. fullgödselmedel. När höstrapsen i Gropen såddes i detta led placerades 60 kg kväve vid sådden i form av NPK 17-5-10. Redan under den gångna senhösten gick det att se en skillnad mellan denna del av Gropen och den sista typ-gården – den lågintensiva.

3) Lågintensiv växtodlingsgård; använder sig endast av kvävegödselmedel och bara de nödvändigaste insatserna görs för att få ekonomi i driften. Växtföljden motsvarar den i den högintensiva driften.

Gropens odlingar ligger sådda i långa band och själva Gropen grävs på tvärs av dessa så att besökaren ska kunna se och jämföra alla tre typ-gårdarnas jordprofiler parallellt. Planen är att flytta Gropen några meter varje år för att få en ny snittyta och för att besökarna ska kunna jämföra år från år och se effekterna utveckla sig på längre sikt.

Text: Anna Larsen, artikeln publicerad i Skånska Lantbruk februari 

 

 

Film Gropen 2016
Missade du Gropen på Borgeby Fältdagar? Vi får höra Gunilla Frostgård från Yara, Hans Nilsson från Greppa Näringen och Jens Blomquist från Agraria Ord & Jord prata om bl.a. rotutveckling, gödsling, näringsupptag och markpackning. I Yaras film kan du se och höra utvalda delar av presentationerna i Gropen: