På Borgeby Fältdagar 2016 fick potatis ett eget område.

Det blev en mycket lyckad satsning med ett särskilt temaområde för den professionella potatisodlaren på årets lantbruksmässa i fält. Därför har vi redan nu bestämt oss för att storsatsa på potatis igen på Borgeby Fältdagar 2019.

2019 är det dags att sätta potatis i fokus igen på Borgeby Fältdagar. Missa inte det!

Ur programmet för tema potatis 2016

Här kommer vi att fylla på med material från årets mässa, faktablad och informativa videoinspelningar från årets tema om potatis.

Maskindemonstrationer
Alla typer av maskiner som behövs för en framgångsrik potatisodling demonstrerades live. Det var olika typer av maskiner och olika fabrikat, från förberedelse av jorden till upptagning av potatis. Det visades också hur ogräs kan bekämpas utan kemiska medel.

Djupluckring
Potatis kräver en god och lucker struktur då potatisens rötter har mycket svårt att tränga igenom packad jord. Därför kan det vara intressant med djupluckring i potatisodling för att höja avkastningsförmågan. Vi visade olika maskiner för att mekaniskt djuplukra jorden innan eller efter sättning.

Mellangrödor
Demonstrationsodling av olika mellangrödor som kan passa i en växtföljd med potatis. HIR Skånes specialister guidade och hade diskussion om mellangrödor och dess påverkan av odlings-förutsättningar i jorden, både på kort och lång sikt. Mellangrödor i blandning som förmodligen aldrig odlats på svensk mark: 10 st mellangrödor med tre olika kväve nivåer, 0kg N, 30kg N och 60kg N.

Bevattningsdemo
På mässan visades ett mycket intressant demo där vattnet stod i fokus. Tillgången till vatten är en av de absolut viktigaste faktorerna för att lyckas med en potatis odling. För att visa vattnets betydelse i potatisodling anlades ett demo med 5 led. Två av leden var ej bevattnade kontrolled. Två led bevattnades med droppbevattning. Ett av leden bevattnades optimalt, ca 100 mm på 30 dagar. Ett annat led bevattnades med 300 mm på 30 dagar. Sista ledet var svagt packat innan sättning och lämnades sedan ej bevattnat. Mycket intressanta resultat bland annat mättes blasttemperaturen.

Bladmögel, demoodling
Två sorter som ska vara helt resistenta mot bladmögel testades med den infekterade sorten King Edvard bredvid sig. Demon var under väv extra länge för att stimulera till ett gynnsamt mikroklimat för bladmögel. Lagom till mässan "brakade bladmögelet loss ordentligt" i samtliga King Edvard-rader.  Vi har ännu inte funnit något angrepp i sorterna Carlus och Connect, som båda är med i demon helt obehandlade.

Smart gödsling
Hur kan vi bli mera resurseffektiva med bibehållen skörd och kvalitet? Det var en frågeställning som diskuterades flitigt. Vilka tekniska hjälpmedel finns och hur ska vi använda dem? Specialiserade potatisrådgivare tillsammans med en mycket teknisk intresserad potatisodlare diskuterade ämnet och gav tips på hur arbetar du för att gödsla smartare till potatisgrödan.

Lönsam gröda - potatis
HIR Skåne har en ny tjänst som heter Lönsam Gröda. Det är en ekonomisk uppföljning på grödnivå, som sedan benchmarkas med andra odlare för att se hur du ligger till. Det ger odlaren kunskap om hur grödorna ligger till på gården, men också hur man ligger till i jämförelse med andra odlare. Var är man effektiv och vad bör man fokusera på att förbättra? Är du intresserad av att testa denna tjänsten till ett introduktionspris, hör av dig till HIR Skånes ekonomer. Här kan du se och höra en intervju med Axel Lundberg som berättar om Lönsam gröda. 

Sortdemo potatis
Sortdemo där flera sortföreträdare deltog. Totalt visades 27 sorter med tidiga och sena matpotatis-sorter, chips-sorter och stärkelse-sorter. Visning två gånger dagligen på mässan.

 

Kontakt
Erik Olsson, projektledare Borgeby Fältdagar
erik.olsson@hushallningssallskapet.se
Tel. +46(0)10-476 22 12

 

-------------------------------------------------------------------------------