Pressmeddelande 2016-03-22

Fler traktorstölder men färre uppklarade brott

Antalet stölder av traktorer växer mot nya rekordnivåer och dessutom är det en allt lägre andel av stölderna som klaras upp. Samtidigt som stöldligorna blir allt mer välorganiserade är stöldskyddet på många traktorer i det närmaste obefintligt och gränskontrollen mycket begränsad. På Borgeby Fältdagar lyfter Länsförsäkringar Skåne frågan med ett panelsamtal på temat” Internationella ligor och traktorstölder”.

Trots att antalet anmälda stölder av traktorer ökade med 4 procent till 164 stycken under 2015 så minskade antalet återfunna objekt – fler stölder men färre uppklarade brott. Med goda förbindelser till kontinenten är Skåne särskilt hårt drabbat med ännu lägre andel uppklarade brott än i övriga landet. Det visar statistik från försäkringsbolagens branschorganisation Larmtjänst.

– Av de objekt som återfinns så är det en majoritet som hittas utanför Sveriges gränser. Den enskilt viktigaste åtgärden för att stävja utvecklingen är att startspärr installeras i fabriken eller eftermonteras vid leverans på alla nya maskiner. Det måste generellt bli ett högre säkerhetstänk i branschen, säger Stig Nielsen, skadeförebyggare på Länsförsäkringar Skåne.

Onsdagen 29 juni klockan 13 arrangerar Länsförsäkringar Skåne i samarbete med Borgeby Fältdagar ett panelsamtal på temat ” Internationella ligor och traktorstölder”. En av deltagarna är LRF:s ordförande Helena Jonsson:

– Idag är det mycket enkelt att föra ut stöldgods ur landet. Gränsbevakningen är i det närmaste obefintlig och det är naturligtvis svårt att övervaka de mycket stora volymer gods som dagligen passerar gränserna. För att motverka ligorna som för ut stöldgods behövs det en kedja av åtgärder. Det kräver samarbete mellan både ett observant civilsamhälle, myndigheterna i olika länder och kriminalunderrättelsearbete samt uppmärkning av maskinerna, säger Helena Jonsson.

Inbjudan panelsamtal

I samarbete med Borgeby fältdagar håller Länsförsäkringar Skåne ett panelsamtal på temat "Internationella ligor och traktorstölder" där bland andra LRF:s ordförande Helena Jonsson och representanter från Polisen, Larmtjänst och JCB deltar. Efter panelsamtalet finns det möjlighet att ställa frågor och ha ytterligare diskussioner.

Tid och plats: onsdag 29 juni, kl. 13.00-13.45, Borgeby Fältdagar, Loungen för Temat Internationella utblickar (innergården på Stortältet)

För mer information, kontakta:
Joel Lyth, Pressekreterare Länsförsäkringar Skåne Mobil: 076-7738193
E-post: joel.lyth@lansforsakringar.se 
Anna Larsen, Borgeby Fältdagar
Mobil: 0708-161024
E-post: anna.larsen@hushallningssallskapet.se