Pressmeddelande 2016-04-11

Vårbruk i november?

Vetenskap möter verklighet när Borgeby Fältdagar bjuder in till ett panelsamtal om klimatutmaningarna. Finns viljan att driva lantbruket vidare med nya förutsättningar, vad kan vi göra och går det att anpassa sig till förändringarna?

Mer regn som resulterar i översvämningar. Somrar med värmeböljor och torka. Stora väderomslag hos oss i norra Europa som får direkt påverkan på vår vardag. Utmaningarna är många, men det finns också fördelar när Sverige får ett varmare klimat.

- Allt fler odlar fodermajs idag jämfört med tio - femton år sedan. Det är ett tydligt tecken på hur bönderna anpassar sig, menar Sara Bergström Nilsson, Hushållningssällskapet och projektet Gradvis. Sojabönor, hösthavre, höstbönor och vinterbetor är nya grödor som hon tror att vi får se mer av framöver. Ett varmare klimat ger också möjlighet till fler skördar samma år.

På mässans andra dag arrangerar Länsförsäkringar Skåne i samarbete med Borgeby Fältdagar ett panelsamtal på temat lantbrukets klimatutmaningar. En av deltagarna är förre TV-meteorologen Pär Holmgren, numera naturskadespecialist på Länsförsäkringar:

- Klimatförändringarna leder till stora utmaningar i vårt samhälle och det måste vi höja beredskapen för. Jag vill sprida kunskap om klimatfrågorna och öka förståelsen för framtida risker så att lantbrukarna kan ta hänsyn till dem redan idag, berättar Pär Holmgren.

Inbjudan till panelsamtal
Har vi de rätta maskinerna? Finns lagringskapaciteten för fler skördar per år och med nya grödor? Vi ställs inför nya möjligheter och problem med ett förändrat klimat. Välkommen till panelsamtal med Pär Holmgren, Länsförsäkringar, Sara Bergström Nilsson, Hushållningssällskapet och Rasmus Troedson, Agria. Moderator är Nils Yngveson, seniorkonsult och växtodlingsrådgivare HIR Skåne. Efteråt finns det möjlighet att ställa frågor och ha ytterligare diskussioner.

Tid och plats
Torsdag 30 juni kl. 13.00 - 13.45, Borgeby Fältdagar, loungen för Tema Internationella utblickar (innergården på Stortältet).

För mer information, kontakta
Anna Larsen, Borgeby Fältdagar, tel. +46(0)10-476 22 64
E-post: anna.larsen@hushallningssallskapet.se

Pär Holmgren, Länsförsäkringar, tel. 0708-239542
E-post: par.holmgren@lansforsakringar.se

Sara Bergström Nilsson, Hushållningssällskapet, tel. 035-465 09
E-post: sara.nilsson@hushallningssallskapet.se

Rasmus Troedson, Agria, tel. 08-588 426 08
E-post: rasmus.troedson@agria.se

 

Borgeby Fältdagar i Skåne, 29-30 juni 2016
Lantbruksmässan i fält startade 1999 och idag en naturlig mötesplats för professionella lantbrukare. Huvudarrangör är HIR Skåne. Varje år möts över 350 svenska och internationella utställare och cirka 20 000 besökare. Medarrangörer är Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad och Yara.