Pressmeddelande 2016-05-26

Nu får mellangrödorna också en plats på Borgeby Fältdagar

Fler och fler inser nyttan med att hålla marken grön hela året och intresset för grödor som odlas mellan två huvudgrödor ökar. Men vilka mellangrödor kan man använda och när fungerar de som bäst? Nu vill mässarrangören av lantbruksmässan i fält sprida kunskap i frågan.

Honungsörten har redan täckt marken och hindrar ogräs effektivt, berättar Oskar Hansson, HIR Skåne.

Det finns en mängd syften och fördelar med mellangrödor. Till exempel att binda näringsämnen som annars skulle urlakas, förbättra jordstrukturen, hindra erosion, gynna nyttodjur och att missgynna skadeorganismer.

Varför är det så viktigt med mellangrödor just nu?
– Att tänka långsiktigt och sträva efter ett mer uthålligt produktionssystem ligger i tiden, säger Oskar Hansson, Grönsaksrådgivare HIR Skåne. Mellangrödor har funnits länge så det är ingen nyhet i sig.

16 olika mellangrödor kommer att visas, de flesta i renbestånd för att lättare illustrera egenskaperna hos varje enskild art. Halva odlingsrutan är gödslad för att visa effekterna av kvävetillgång när det gäller mellangrödornas etablering och utveckling.

– Det blir spännande arter som purrhavre, tagetes, sudangräs och oljerättika, berättar Oskar Hansson och fortsätter: vi har också några intressanta blandningar som blodklöver, luddvicker, råg och lupin, persisk klöver och honungsört och ”bubblaren” hampa tillsammans med luddvicker. Arterna i denna demo är speciellt anpassad till grönsaksproduktion.

Framtida energigröda
Forskning kring att använda mellangrödor som energigröda och samtidigt kunna behålla många av de ekologiska fördelarna pågår. Det är med den bakgrunden som vi har med industrihampa i vår demo. Den har tidigare testats som potentiell biogasgröda och producerar en stor biomassa på kort tid. Industrihampan kan antingen skördas eller brukas ner i jorden och komma till nytta för jorden direkt. Hampan har än så länge många restriktioner i själva användningen, men som mellangröda har den stor potential oavsett om den ska användas till energi eller ej.

– Kombinationen hampa och luddvicker har aldrig testats förut, så det ska bli kul att se hur den utvecklas i vår demo, avslutar Oskar Hansson.

Hålltider på mässan
Visning av mellangrödor för trädgårdsproduktion kl. 11:00 och 14:00, båda mässdagarna. Medverkande är Oskar Hansson, HIR Skåne och Elisabeth Ögren, Jordbruksverket, finansiär av demoodlingen. Platsen är bredvid Hortotunnlarna, ganska centralt på mässområdet. Aktuella grödor är luddvicker, hampa, oljerättika, persisk klöver, blodklöver, honungsört, calientesenap, bovete, tagetes, sudangräs, Westerwoldiskt rajgräs, råg och purrhavre.

För mer information, kontakta
Oskar Hansson, HIR Skåne, tel. 010-476 22 62, oskar.hansson@hushallningssallskapet.se

 

Borgeby Fältdagar i Skåne, 29-30 juni 2016
Lantbruksmässan i fält startade 1999 och idag en naturlig mötesplats för professionella lantbrukare. Huvudarrangör är HIR Skåne. Varje år möts över 380 svenska och internationella utställare och cirka 20 000 besökare. Medarrangörer är Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad och Yara.