Pressmeddelande 2016-06-01

Premiär för vall i Gropen 2016

Vall tar stort utrymme i Gropen 2016 där pH-sänkning, körskador och svavelförsörjning är frågor som diskuteras. Bland övriga grödor finns höstraps, höstvete, vårkorn och potatis att studera.

Daniel Månsson, HIR Skåne, förbereder delar av mässområdet som blir Gropen 2016 på mässan i juni. Foto: Jens Blomquist. 

I år växer det 1:a-årsvall på den ena halvan av Gropen.
– Det är på besökarnas begäran. Vi har fått många förfrågningar om vallodling. Nu är det dags att visa det, säger Erik Olsson, projektledare på Borgeby Fältdagar.

Sänkt pH och utbytt jord
En av frågorna som diskuteras är vad pH-värdet betyder för artsammansättningen i vall. I en av parcellerna har pH-värdet successivt sänkts sedan vallen anlades. Ta del av resultatet på mässan. Effekterna av strukturkalkning och packningsskador kan också jämföras mellan Borgebys lättlera och styv lera, eftersom Borgebys lättlera har ersatts av en styv lera i några av parcellerna.

Komplettering med svavel
Växtnäringsfrågorna kommer ofta upp på dagordningen i Gropen. Så blir det också i år där gödsling till vall kommer att avhandlas. Speciellt gäller det hur svavelförsörjningen av en 1:a-årsvall bör ske när vallen tidigare har fått nötflytgödsel.

Mycket mer än bara vall
Men det finns fler grödor än vall att studera i Gropen. Här finns höstraps, höstvete, vårkorn, potatis och honungsört. I den delen av Gropen har en lätt sandjord ersatt lättleran på vissa delar. Anledningen är att arrangörerna ska kunna tvätta fram rötterna enklare på Gropens sida.
– Då får vi rötterna ännu bättre exponerade, säger Erik Olsson.

Hålltider på mässan
Välkommen på guidning i Gropen, endast ”Drop in”. På svenska varje hel- & halvtimme, på engelska kl. 11:00 och 15:00, båda mässdagarna. Visning ”extra allt” pågår en timme onsdag 29 juni kl. 17:30 och torsdag 30 juni kl. 15:30.

Gropen är ett samarbete mellan HIR Skåne, Yara, Greppa Näringen, Nordkalk, Odling i Balans och Svensk Raps/Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare.

För mer information, kontakta
Erik Olsson, HIR Skåne, tel. 010-476 22 12, erik.olsson@hushallningssallskapet.se  

 

Borgeby Fältdagar i Skåne, 29-30 juni 2016
Lantbruksmässan i fält startade 1999 och idag en naturlig mötesplats för professionella lantbrukare. Huvudarrangör är HIR Skåne. Varje år möts över 380 svenska och internationella utställare och cirka 20 000 besökare. Medarrangörer är Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad och Yara.