Mässan öppnar med bandklippning 9:00 Huvudingång och Ingång 2

Program Borgeby Fältdagar 2019

Öppettider: onsdag 26 juni 9:00-18:00, torsdag 27 juni 9:00-17:00

 

Maskindemonstrationer; gäller båda mässdagarna

Dräneringsmaskiner (NY)            10:00 

Vallskörd                                          11:00 och 15:00

Potatismaskiner (NY)                     11:30           

Jordbearbetning och sådd             13:00                                          

Bevattningsmaskiner (NY)            14:00                         

Plogdemo (NY)                                 15:00

100 år med JD by Traktor Power  11:00

 

Guidade visningar av HIR Skånes demoodlingar, gäller båda mässdagarna

 Växtodlingsguidning

  • Svenska varje hel och halv timme
  • English 10:00 och 14:00
  • Dansk (i samarbete med VKST) 10:00, 12:00 14:00 & 16:00

 

Waterlab & Vattentemaområdet  10:00, 13:00 & 15:00

Hortotunnlarna & Droppbevattningsdemo  11:00 & 14:00

Ekologisk odling 11:30 och 15:30

Etableringsdemo vallfrö 14:00

Vall  13.00

Lähäckar och biologisk mångfald   11.00 (start vid halmbalerna i odlingsområdet)

 

Guidning Gropen, gäller båda mässdagarna Drop-in

Svenska, varje hel och halvtimme

Danska 11.00

English 15:00

 

After Work i Grytan - Öppet för ALLA!      17.30-20.00

 

Seminarietältet Axet serverar mycket kunskap på kort tid!

Onsdag 26 juni

9.00              Fråga Borgeby

Moderator: Johan Wester Experter: Sofia Björnsson, Ulf Sonesson, Anders

Larsson & Urban Emanuelsson. Arrangör LRF Skåne.

11.00            Innovationer inom bevattning - vart är vi på väg?

                      Per Frankelius, Linköpings Universitet med gäster

12.00            Nyfiken på biogas? Nu erbjuder Jordbruksverket biogasrådgivning!

                      Talare: Anna Hagerberg och John Andersson, båda Jordbruksverket, 

                      energirådgivare Karin Ahlberg Eliasson, Hushållningssällskapet Jämtland.           

13.00             Kärlek åt Bönder!

                       Linda Lindorff från Bonde Söker Fru

14.00             Panelsamtal: Solceller – framtidsinvestering med dolda risker,  

                       Länsförsäkringar Skåne

                       I panelen deltar:Ola Carlsson, Skadeförebyggare, Länsförsäkringar Skåne
                       Max Jamieson, Energirådgivare, HIR Skåne Staffan Brorson, Lantbrukare

15.00             Svampbekämpningens utmaningar och möjligheter              

                     - Inledare - utmaningar och möjligheter i svensk veteodling

                       Chefredaktör Lennart Wikström

                     - Resitenssituationen i vete och åtgärder du kan vidta som odlare

                       Gunilla Berg, Jordbruksverket

                     - Resistensbrytande nyheter - såhär tillämpar vi ny teknik på våra åkrar

                       och säkerställer en god livsmedelskvalitet.

                       Corteva Agriscience

16.00             KRAV: starkare varumärke med bonden i fokus

 Jonas Carlberg, 

                       Affärsområdeschef lantbruk, KRAV

                      - Hur mår EKO-marknaden?

   Niels Andresen, Verksamhetsledare, Ekologiska Lantbrukarna.

17.00            Robust vatten försörjning för alla

 Sweco

I spåren av senaste årens torka är bevattningsfrågan central i arbetet för en hållbar vattenförsörjning. Vad säger lagstiftningen, hur arbetar berörda aktörer med frågan om en robust vattenförsörjning för alla och hur ser processen ut för att ansöka om tillstånd för bevattning?

 

Torsdag 27 juni

9.00              AI-teknik och satellitdata – framtidens redskap i skogs- och lantbruket

                     Länsförsäkringar Skåne och LFant & Sogeti

                      Medverkande: Oscar Borssén, LFant, Richard Rossborg och Joakim Wahlqvist, Sogeti.

10.00            Vinnare koras i innovationstävlingen ”Material och metoder för framtidens jordbruk”

Wargön Innovation

11.00            Odla framtiden – vatten, grödor och förutsättningar i ett förändrat klimat. Ett

                      panelsamtal

 Länsstyrelsen Skåne

                       Talare: Christina Nordin, Generaldirektör Jordbruksverket , Anneli Hulthén,   

                       Landshövding Skåne, samt gäster

12.00            Gasen i botten! - Hur går det för biogasproducenterna?

                      Hushållningssällskapet   Jämtland

13.00            Slutsatser och erfarenheter av fokusgrupp Växtskydd i rot- och knölgrödor

                      Erland Liljeroth, SLU

14.00            Panelsamtal: Stölder – en onödig del av lantbrukens vardag

Länsförsäkringar Skåne

                      I panelen deltar:Palle Borgström, Ordförande LRF  Ewa-Gun Westford, Polisen

                      Kenneth Johansson, Skadeförebyggare, Länsförsäkringar Skåne 

                      Riksdagspolitiker  Maria Malmer Stenergard,  Moderaterna

15.00            Hållbar odling i förändrat klimat

Agria Djurförsäkringar

 

 

 

--------------------------------------------------------------