Pressmeddelande 2016-06-09

Vallfröodling – en odling i världsklass

Årets Borgeby Fältdagar samlar experterna inom vallfrö. Nu får du chansen till närstudier av både gräsfrö- och klöverfrö bland demoodlingarna. Potentiella nya fröodlare liksom erfarna fröodlare får en fantastisk möjlighet att ta del av ett stort screeningförsök av de vanligaste gräsfröarterna och samtidigt träffa de främsta företrädarna från branschen.

Screeningförsöket på lantbruksmässan i fält sett från ovan. Foto: Camilla Persson, HIR Skåne

I Sverige odlas idag ca 14000 ha frö, varav över 4000 ha ekofrö. Det gör oss till den största ekofröproducenten i världen. Potentialen, både areal- och klimatmässigt, är enorm och de senaste åren har lönsamheten i fröodlingen varit god. Tore Dahlqvist, Sveriges Frö- och oljeväxtodlarförening, är en av många som gläds över att intresset för att börja odla fröer ökar.

Lönsam avbrottsgröda
I dagens växtodling ser vi allt mer ensidiga växtföljder.
– I ett framtida hållbart jordbruk är en god växtföljd en av de främsta åtgärderna, anser Bo Christiansson, Skånefrö. Då behövs fröodlingen.
– Vallfrö- och klöverfrö är fantastiska avbrottsgrödor som ger den noggranna lantbrukaren möjlighet att öka sin lönsamhet i företaget, säger David Gottfridsson, växtodlingsrådgivare HIR Skåne. Samtidigt som förfrukts-effekterna också gynnar de andra grödorna på gården.

Ogräsen utmanar
Hur sprutar man bort en gräsart i en annan gräsart? På mässan finns en stor demonstrationsodling som visar just olika herbiciders selektivitet i olika arter för gräsfröer, men också ogräsbekämpning och putsning i odling av klöverfrö. Vi lyfter dessutom fram olika strategier för tillväxtreglering i både gräs- och klöverfrö.
– Utmaningarna är att bemästra ogräsen med en bred arsenal av växtskyddsprodukter och samtidigt hitta mekaniska lösningar för att nå en hög och säker skörd varje år, menar Magnus Karlsson, Lantmännen Lantbruk. Ju mer man spänner bågen, desto viktigare är fingertoppskänslan att ta rätt beslut i rätt tid.

Aktuella hålltider för demoodlingarna
Guidad visning av vallfrö och klöverfrö, båda dagarna kl. 10.00 och 15.00. Start vid demo för vallfrö. Sveriges Frö- och oljeväxtodlarförening, Skånefrö, Lantmännen Lantbruk och HIR Skåne har alla sina främsta experter på plats under mässan.

För mer information, kontakta
David Gottfridsson, HIR Skåne, tel 0708-161083, david.gottfridsson@hushallningssallskapet.se
Tore Dahlqvist, SFO, tel. 070-7777873, tore@svenskraps.se

 


Borgeby Fältdagar i Skåne, 29-30 juni 2016
Lantbruksmässan i fält startade 1999 och idag en naturlig mötesplats för professionella lantbrukare. Huvudarrangör är HIR Skåne. Varje år möts över 380 svenska och internationella utställare och cirka 20 000 besökare. Medarrangörer är Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad och Yara.