Pressmeddelande 2016-06-13

Demoodlingar värda att uppmärksamma

Är du intresserad av växtodling? Då är Borgeby Fältdagar något för dig! Här finns många spännande demoodlingar att fördjupa sig i. Från specialodlingar i tunnlar och mellangrödor till sortval och rationell storskalig etablering av höstraps. Lantbruksmässan i fält har det allra mesta.

Höstraps är en stor och viktig gröda för många av våra besökare. Vilka strategier gäller när Butisan och Nimbus inte längre kan användas och hur effektiva är våra kemiska alternativ för ogräsbekämpning i höstraps? Här testar vi dem jämsides mot varandra i ett högt ogrästryck med linjära behandlingar. Vilken dos krävs och vilka ogräs är svårast?

-Vi har också ett stort sortdemo med hybridsorter, dväghybridsorter, linjesorter och sorter som är resistenta mot klumprot, berättar Erik Olsson, projektledare på Borgeby Fältdagar. Det är 12 sorter etablerade vid olika såtidpunkter, den 14 augusti och 7 september 2015.

Vilken sort ska du välja när du sår tidig eller sår sent? Det är en fråga som kan besvaras av HIR Skånes rådgivare som guidar bland odlingarna. Missa inte heller Svensk Raps monter där det finns upprepningar av tävlingsleden för några av Rapsmästarens internationella deltagare.

Gödlingsstrategier stråsäd
Många gödslade inte tillräckligt i Sverige i fjol då skördarna blev goda och mineraliseringen var låg. Hur blir årets kvalitet? Rättar man sig efter fjolåret och gödslar mer, så att skörden blir lägre och mineraliseringen högre? Passa på att diskutera mer på mässan. HIR Skånes rådgivare ger också sin syn på beståndsuppbyggnad i höstvete och vårkorn.

Sortdemo stråsäd
Vi har en oberoende visning av sortmaterial på Borgeby Fältdagar. Dagens utbud, kommande sorter och sorter som är stora i Europa. Följ med en rådgivare och hör vad denna har att berätta! Vissa av demorutona är obehandlade mot svamp. Varierar sorternas mottaglighet för olika svampsjukdomar?

-Gulrosten har exempelvis redan angripit obehandlade odlingar av de mottagliga sorterna, konstaterar Joakim Olsson, fältansvarig Borgeby Fältdagar.

Höstvete med linjär ogräsbekämpning
Det här är en klassiker bland demoodlingarna på Borgeby Fältdagar, men med nya grepp och nya utmaningar varje år. Inget år är det andra likt. Förutsättningar för bekämpningar av ogräs, temperaturer, tillväxt, ogräsflora, ogrästryck och tillgängliga preparat varierar. Den här gången är 9 led linjärt behandlade både höst och vår eller endast på hösten.

- Aktuella ogräs som vi har sått in är åkerven, vitgröe, vallmo, blåklint, raps och baldersbrå, säger Erik Olsson. Det blir intressant att se var optimal dos ligger i år. Vilken strategi har fungerat bäst och var får du bäst effekt per investerad krona?

Utökat ekologiskt demo
Vårsådda spannmålsgrödor gödslade med olika gödselmedel godkända för ekologisk odling. Sådda med olika radavstånd för att visa konkurrensförmåga och möjlighet till radsådd för att kunna radrensa.

Hela listan på demoodlingarna finns här

Aktuella hålltider, guidningar på mässan

  • Guidning demoodlingarna. Drop in. Start vid HIR Skånes monter L71. Svenska varje hel & halv timme, engelska/English 10:00 & 14:00 och tyska/Deutsch 9:30 & 14:30
  • Visning vallfrö och klöverfrö: 10:00 & 15:00. Start vid demo för vallfrö, demoodlingarna.
  • Visning av valltorget: 13:00 Start vid valltorget, demoodlingarna.
  • Guidning ekologisk odling: onsdag 29 juni kl. 13:30, torsdag 30 juni kl. 11:00. Start vid demo för ekologisk odling, demoodlingarna
  • Visning vallförsök med fiberkvalitet i rörsvingel och rörsvingelhybrid: 13:45 Start vid valltorget, demoodlingarna
  • Horto, odlingstunnlarna: visning av mellangrödor för trädgårdsproduktion, 11:00 & 14:00

För mer information, kontakta
Erik Olsson, HIR Skåne, tel. 010-476 22 12, erik.olsson@hushallningssallskapet.se

 

Borgeby Fältdagar i Skåne, 29-30 juni 2016
Lantbruksmässan i fält startade 1999 och idag en naturlig mötesplats för professionella lantbrukare. Huvudarrangör är HIR Skåne. Varje år möts över 380 svenska och internationella utställare och cirka 20 000 besökare. Medarrangörer är Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad och Yara.