Webb-TV, livesändning från årets Borgeby Fältdagar

>>>Planerade livesändningar från scenen i stora serveringstältet på mässan!

28 juni 2017 kl. 14:00 Panelsamtal: På väg mot ett klimatsmart lantbruk
Går det att behålla effektiviteten när dieseln byts mot raps i tanken och krävs det nya angreppssätt i jordbearbetningen när trycket på våra odlingsmarker ökar?

Arr. Länsförsäkringar Skåne och Borgeby Fältdagar. 

29 juni 2017 kl. 14:00 Panelsamtal: Antibiotikaanvändning – hot eller konkurrensfördel?
Missar svenska djuruppfödare ett gyllene marknadsläge när de klagar på snedvriden konkurrens från utländska uppfödare istället för att lyfta fördelarna med det svenska köttet? Vilken makt har konsumenten att påverka utvecklingen?

Arr. Länsförsäkringar Skåne och Borgeby Fältdagar.

 

https://embed.bambuser.com/channel/ctv