Pressmeddelande 2016-06-23

Rapsetablering kommer tillbaka till Borgeby Fältdagar

Lantbruksmaskiner i praktiskt arbete är en av grundpelarna på lantbruksmässan i fält. Demo för olika metoder att etablera raps blir en av höjdpunkterna bland årets maskindemonstrationer. Som vanligt blir det också maskiner för jordbearbetning och sådd, vallskörd och växtskyddssprutor samt potatis, årets tema.

Redan i augusti förra året etablerades rapsen som nu växer på mässområdet. Hur blev resultatet? Metoder och maskiner har varierat, med allt från plog och såmaskin till strip-tillage och olika kultivatorsådder. De olika metoderna demonstreras intill den växande grödan. På mässan kan du därför se både maskinerna i arbete och resultatet av arbetet samtidigt!

- Förra gången vi hade rapsetableringsdemo på Borgeby Fältdagar fick maskinfirmorna som deltog välja utsädesmängden helt fritt, berättar Camilla Persson, HIR Skåne och en av de ansvariga för årets demo. Den här gången har vi valt att sätta målet 35 plantor per kvadratmeter på våren. I samband med visningen tittar vi både på rothalsdiametern på plantorna och hur rötterna har utvecklats.

Vall, potatis och Power demo
Vall-, potatis- och spannmålsodlare har också mycket att hämta på mässan. Valldemonstrationen är ett säkert dragplåster. Här visas alla typer av vallmaskiner från huggare till pressar och hackvagnar. Och vad händer med bommen när växtskyddssprutorna kör på årets hinderbana? Den lär vara tuff… Det blir också många specialmaskiner med hela maskinkedjan från stensträngläggare till upptagare i praktiskt arbete i och med att potatis är ett av årets tema på Borgeby Fältdagar. Att tröska höstkornet är numera en tradition som inledning för demonstrationen av jordbearbetning och sådd. I år får man dessutom sällskap av ”Power demo, Big 80’s”, en lagom dos nostalgi med till exempel Volvo BM 2654.

Aktuella hålltider för årets maskindemonstrationer finns här

För mer information, kontakta
Fredrik Hallefält, HIR Skåne, samordnare för maskindemonstrationerna
tel. 010-476 22 27, fredrik.hallefalt@hushallningssallskapet.se

Camilla Persson, HIR Skåne, ansvarig för demo rapsetablering
tel. 010-476 22 89 , camilla.persson@hushallningssallskapet.se

 

Borgeby Fältdagar i Skåne, 29-30 juni 2016
Lantbruksmässan i fält startade 1999 och idag en naturlig mötesplats för professionella lantbrukare. Huvudarrangör är HIR Skåne. Varje år möts över 380 svenska och internationella utställare och cirka 20 000 besökare. Medarrangörer är Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad och Yara.