Pressmeddelande 2016-09-29

Smart tillage på Borgeby Fältdagar 2017

Temat på nästa års Borgeby Fältdagar har fokus på jordbearbetning och etablering. Smart jordbearbetning utifrån förutsättningarna på varje enskild gård helt enkelt. Det är det som vi kallar smart tillage.

Redan i augusti drog förberedelserna igång inför kommande mässa med etablering av olika mellangrödor, bland annat oljerättika, honungsört och bovete. Etableringskoncept av vårgrödor i dessa mellangrödor, med direkt eller med föregående bearbetning, kommer att visas på mässan.

Nya demonstrationsytor kommer att ge riktigt bra förutsättningar för att demonstrera den senaste tekniken. Vad innebär en smart jordbearbetning för dig med din gårds förutsättningar? Vi tittar också på olika mellangrödor som förfrukt och hur olika etableringsmetoder på våren fungerar i dessa. Det har hänt otroligt mycket de senaste åren kring etableringsteknik och jordbearbetningsstrategier, inte minst har GPS-tekniken öppnat upp för nya strategier.

- Hur kan jag bearbeta min jord optimalt med mina förutsättningar? Och vad kan jag förvänta mig för effekter på skörd, ogrästryck, tidsförbrukning och inte minst ekonomi? Det är sådana frågor vi hoppas kunna gräva lite djupare i under nästa års mässa, säger Erik Olsson, HIR Skåne, ansvarig för temat 2017 på Borgeby Fältdagar. Tanken är också att uppmuntra till att fundera en extra gång och kanske förändra något, istället för att köra på som vanligt.

Marcus Willert, är växtodlingsrådgivare på HIR Skåne och han brinner verkligen för situationsanpassad jordbearbetning, optimerad just för gårdens förutsättningar.

- Jordbearbetningen kan göra skillnad redan första året, men även på lång sikt både för jordens biologi och för gårdens ekonomi. Temat på Borgeby Fältdagar 2017 blir ett unikt tillfälle för våra besökare att hämta ny inspiration och kunskap kring jord, teknik och biologi.

Mer information och programpunkter kring temasatsningen kommer framöver. Idéerna är många och planeringen fortsätter.

För mer information, kontakta
Erik Olsson, HIR Skåne/Borgeby Fältdagar
e-post: erik.olsson@hushallningssallskapet.se 
Tel. +46(0)10-476 22 12

 

 

Borgeby Fältdagar i Skåne, 28-29 juni 2017
Lantbruksmässan i fält startade 1999 och idag en naturlig mötesplats för professionella lantbrukare.Huvudarrangör är HIR Skåne. Varje år möts över 380 svenska och internationella utställare och drygt 20 000 besökare. Medarrangörer är Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad och Yara.