Pressmeddelande 2016-12-06

Borgeby Fältdagar ger eko

Intresset för ekologisk odling ökar. Speciellt i Skåne där det tidigare har gått lite trögt är intresset nu större än någonsin. Borgeby Fältdagar väljer därför att satsa ännu mer på eko-området på nästa års lantbruksmässa i fält.

Intresset för ekologisk odling var stort även på årets mässa. Per Modig samtalar med besökare.

Det har funnits ekologiska demoodlingar på Borgeby Fältdagar även tidigare år.
- Nästa år utökar vi fältet och kommer totalt att ha fem ekologiska demoodlingar, berättar Kerstin Andersson, ekorådgivare på HIR Skåne.

Demoodlingarna visar effekten av ekologiska gödselmedel i spannmål med olika förfrukter, snabbväxande betesblandningar, baljväxter till mat, ogräshantering i spannmål med olika radavstånd och mellangrödor.

- Vi kommer också att samla utställare med anknytning till ekologisk produktion nära odlingarna, säger Per Modig. Han är också ekorådgivare på HIR Skåne. Intressanta maskiner för ekoodlare kommer att vara på plats, så det blir ett riktigt ekocentrum på mässan 2017.

Planeringen inför nästa års fältmässa pågår för fullt. Välkommen den 28-29 juni 2017!

För mer information, kontakta:
Kerstin Andersson, ekorådgivare HIR Skåne, tel. 010-4762272
e-post: kerstin.andersson@hushallningssallskapet.se

Per Modig, ekorådgivare HIR Skåne, tel. 010-4762286
e-post: per.modig@hushallningssallskapet.se

Borgeby Fältdagar i Skåne, 28-29 juni 2017
Lantbruksmässan i fält startade 1999 och idag en naturlig mötesplats för professionella lantbrukare. Huvudarrangör är HIR Skåne. Varje år möts över 380 svenska och internationella utställare och drygt 20 000 besökare. Medarrangörer är Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad och Yara.