Pressmeddelande, Borgeby 9 mars 2017

Framgångsrika växtodlare! Nya namn till Pre-event Borgeby.

Den 27 juni diskuterar och analyserar vi strategier för jordbearbetning och etablering. Varierande förutsättningar för olika gårdar ger olika lösningar. Ta del av fördelarna hos olika system tillsammans med tre framgångsrika växtodlare: Per Landén, Erik Baeksted Jörgensen och Adam Giertta.

Effektiv etablering med hög skörd
Per Landen, Landén Agro AB, driver Charlottenlunds Gods utanför Ystad. Området är väldigt kuperat och en av anledningarna till att de valde att satsa på plöjningsfri odling. De såg tidigt fördelarna med detta och har utvecklat konceptet sedan dess. Effekterna av den plöjningsfria odlingen på gården är dessutom högre mullhalt och bättre bärighet. Det är därmed inte bara ekonomin som gynnas, utan också biologin på gården som påverkas positivt. Flera pusselbitar behövs och bidrar till att optimera skörden.

Plöjning - fortfarande det ekonomiskt optimala för de flesta
Erik Baeksted Jörgensen är VD på Råbelöfs Gods nära Kristianstad. Här har man fullt fokus på att maximera intäktssidan. Erik har tidigare provat att minimera jordbearbetningen både med plöjningsfri odling och med direktsådd i stor skala. Han föredrar dock en strategi där han använder plogen som redskap, detta på grund av att han anser att han då kan försäkra sig om en god skörd.

Adam Giertta, Bona Egendom på Munsö, Ekerö är den tredje av de framgångsrika växtodlarna som kommer att berätta om praktiska lösningar och konkreta exempel från lantbruket. Han har många års erfarenhet av direktsådd i Mälardalen.

Fler rådgivande experter på plats
• Axel Lundberg, ekonomirådgivare HIR Skåne: Lönsam gröda.
• Per Modig, HIR Skåne, lång erfarenhet som växtodlingsrådgivare och lantbrukare i ekologisk växtodling: Kan jordbearbetning ersätta Glyfosat?
• Marcus Willert, HIR Skåne, växtodlingsrådgivare med specialitet på jordbearbetning: Etablering av vårkorn efter mellangröda.
• Thomas Keller, professor i markmekanik och jordbearbetning vid SLU.

Dessutom specialvisning med extra allt i Gropen och visning i fält med olika etableringsmetoder av vårspannmål i mellangrödor som tex oljerättika, honungsört och bovete.

När och var? Tisdagen 27 juni 2017 på Borgeby Slott
Vad? Pre-event Borgeby. Fokus på jordbearbetning och etablering.
Hur? Heldagskonferens.
Mer info: Biljettsläpp på Borgeby Fältdagars hemsida kl. 10 den 10 mars. Begränsat antal biljetter.

Har du frågor eller vill veta mer om årets Pre-event? Kontakta:
Erik Olsson, HIR Skåne och Borgeby Fältdagar
Tel. +46 (0)10-476 22 12, e-post: erik.olsson@hushallningssallskapet.se