Pre-Event för precisionsodlare

- konferensdagen innan mässan

Kaffe och registrering 10-10.45

Programmet startar 10.45

Avslutas ca 17.30

 

Säkra din plats här!


Är du intresserad av precisionsodling skall du anmäla dig till årets Pre-Event Borgeby som arrangeras den 26 juni. Konferensen kommer i år ha fullt fokus på mässans tema precisionsodling och vi kommer varva det bästa från Europa med det främsta i Sverige. Konferensen bjuder på en mix av praktiska erfarenheter och djupdykningar med experter; allt för att ta din odling ett steg längre.  

 

2017 års Pre-Event Borgeby blev slutsålt och även i år är antalet platser till Pre-Event Borgeby begränsat, missa inte att säkra din plats om du är intresserad! Biljetterna släpptes första veckan i mars på Ticketmaster.

 

Under Pre-Eventet kommer många viktiga och gårdsnära frågor behandlas och besvaras. Vi som mässarrangör tror att kunskapen om hur man kombinerar biologi och teknik på bästa sätt är väldigt lönsam att ta med sig hem. Rätt insats på rätt plats kräver både teknik och kunskap i det egna lantbruksföretaget. kommenterar Erik Olsson, projektledare för Pre-Event Borgeby.  

 
Utöver de spännande föredragen som presenteras nedan kommer fler namn och rubriker att presenteras inom kort. Dessutom ingår en exklusiv visning i ”Gropen” och på Precisionsodlingsområdet på demofältet i Pre-Event Borgeby. I Borgeby fältdagars kända "Gropen" bjuds på en unik första visning för året med extra tid för frågor och diskussioner under markytan och i vårt precisionsodlingsområde blir det en spännande visning med det senaste kring precisionsodling ute på demofältet. Daniel Finnfors och Håkan Håkansson, växtodlingsrådgivare HIR Skåne kommer hålla i denna visning. 

 

 

 

SAXAT FRÅN PROGRAMMET;

 

Imke Borchart, Tyskland

Imke arbetar med ett storskaligt forskningsprojekt som spänner över 300 ha på gården Gut Helmstorf i Schleswig-Holstein. Projektgruppen hon leder arbetar med platsspecifika och behovsanpassade insatser och undersöker vad det innebär i praktiskt arbete på gården och hur avkastningen påverkas. Kan platsspecifika insatser minska produktionskostnaderna för, och öka intjäningen av, odlingen? 

 

”Detta är ett unikt projekt som har samlat praktisk erfarenhet inom precisionsodling under 10 år. Det känns jättekul att få detta toppnamn till Borgeby i sommar!” säger Erik Olsson.  

 

Jacob van den Borne, lantbrukare, Holland  

Jacob driver växtodling med sin bror i Holland. Deras största gröda är potatis på 550ha egen och inhyrd mark. Precisionsodling är ett ledord i verksamheten och med hjälp av detta har de ökat sitt odlingsnetto. Genom att tidigt applicera ny teknik har de blivit otroligt framgångsrika i sin växtodling. Minskade kostnader och högre utbyten är resultaten av precisionsodling på gården.  

 

Jacob samlar in stora mängder data från sin odling, både från under- och ovan jord. Till exempel scannas fältet med sensor vid varje tillfälle växtskyddssprutan kör ut i fältet. Dessa data kompletterats med väderdata, eventuell satellitdata och data från drönare, för att sedan kalibreras mot egna testodlingar och utvärderas av gårdens anställda dataanalytiker.  

 

”Jacob van den Borne, är lite av en ikon inom precisionsodling. Det är jättehäftigt att han kommer till Borgeby och delar med sig av sin spetskunskap! Jacobs jordnära sätt att berätta om avancerad datainsamling och precisionsodling kommer att vara en mycket intressanta programpunkt på Pre-Event Borgeby" säger Erik Olsson, HIR Skåne. 

  

Per Frankelius, docent vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på Linköpings universitet

Per kommer ta oss på en resa med stopp vid stora innovationer som har betytt mycket för lantbruket och som kommer betyda mycket för lantbruket framöver. Vad väntar strax bakom hörnet och vad har vi, eller borde vi ha, att se fram emot i ett lite längre perspektiv? 

 

Gunnel Hansson och Mattias Hammarstedt, växtodlingsrådgivare HIR Skåne

Gunnel och Mattias reflekterar över hur biologi och teknik på bästa sätt kan dra nytta av varandra. Det är lätt att slukas upp av ny teknik och nya möjligheter att utnyttja redan befintlig teknik, men den stora utmaningen ligger i att lyckas hantera och optimera denna teknik i förhållande till den grundläggande biologin som är en förutsättning för växtodlingen och en god lönsamhet.

 

 

 

Pre-Event Borgeby arrangeras av HIR Skåne i samarbete med Sparbanken Skåne. 

 

När? Tisdagen 26 juni 2018 Kaffe och registrering 10-10.45

Programmet startar 10.45, dagen avslutas ca 17.30
Var? Logen, Borgeby Slott  
Vad? Pre-Event Borgeby. Fokus på precisionsodling.  
Hur? Heldagskonferens. Biljettsläpp 1 mars 2018  

Pris? 888 SEK ex. moms 

  

Har du några frågor om årets Pre-Event? Kontakta:  
Erik Olsson, HIR Skåne och Borgeby Fältdagar  
Tel. +46 (0)10-476 22 12, +46 (0)10476 20 00  
e-post:
erik.olsson@hushallningssallskapet.se  

 

Borgeby Fältdagar i Skåne, 27-28 juni 2018 
Lantbruksmässan i fält firar 20 år 2018 och är idag en naturlig mötesplats för professionella lantbrukare. Huvudarrangör är HIR Skåne. Varje år möts över 400 svenska och internationella utställare och drygt 20 000 besökare. Medarrangörer är Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad AB och Yara.