Pre-Event för precisionsodlare

- konferensdagen innan mässan

Kaffe och registrering 10-10.45

Programmet startar 10.45

Avslutas ca 17.30

Klicka här för att köpa biljett


Årets ämne för konferensen är precisionsodling. Vi kommer varva internationella gäster med svenska specialister inom precisionsodling. Aldrig tidigare har svenska lantbrukare haft så stora möjligheter att praktisera precisionsodling, informationen och tekniken finns. Anmäl dig till Pre-Event Borgeby för att få höra hur du utnyttjar möjligheterna på bästa vis på din gård.    

2017 års Pre-Event Borgeby blev slutsålt och även i år är antalet platser till Pre-Event Borgeby begränsat, missa inte att säkra din plats om du är intresserad! Biljetterna säljs på Ticketmaster.  

 

Program Pre-Event Borgeby 2018

Dagens moderatorer Erik Olsson & Ida Lindell HIR Skåne.

 

Per Frankelius, docent vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på Linköpings universitet

I föredraget görs en resa i tiden. Vi återblickar på några milstolpar i precisionsodlingens gryning för att sedan göra en överblick över dagens lösningar. Därefter ger vi oss på framtida spekulationer. Vart är vi på väg egentligen?

En hel del framväxande koncept formas i gränslandet mellan digitalteknik, robotik, artificiell intelligens och sensorer. Artificiell intelligens används redan för att analysera drönarbilder i syfte att detektera potatisbladmögel. Det används också för att förutspå skördar. När bolag som IBM storsatsar på lantbruket är det inte underligt om det börja hända saker.

 

Imke Borchart, Tyskland

I fördraget får vi den senaste kunskapen från ett stort Tyskt precisionsodlings projekt.

Imke arbetar med ett forskningsprojekt som spänner över 300 ha på gården Gut Helmstorf i Schleswig-Holstein. Projektgruppen hon leder arbetar med platsspecifika och behovsanpassade insatser och undersöker vad det innebär i praktiskt arbete på gården och hur avkastningen påverkas. Kan platsspecifika insatser minska produktionskostnaderna för, och öka intjäningen av, odlingen? 

 

Jacob van den Borne, lantbrukare, Holland  

Jacob driver växtodling med sin bror i Holland. Deras största gröda är potatis på 550ha egen och inhyrd mark. Precisionsodling är ett ledord i verksamheten och med hjälp av detta har de ökat sitt odlingsnetto. Minskade kostnader och högre utbyten är resultaten av precisionsodling på gården.  

Jacob samlar in stora mängder data från sin odling, både från under- och ovan jord. Till exempel scannas fältet med sensor vid varje tillfälle växtskyddssprutan kör ut i fältet. Dessa data kompletterats med väderdata, eventuell satellitdata och data från drönare, för att sedan kalibreras mot egna testodlingar och utvärderas av gårdens anställda dataanalytiker.  

 

Gunnel Hansson och Mattias Hammarstedt, växtodlingsrådgivare HIR Skåne

Föredraget handlar om, hur skall vi värdera vår indata, hur kombinerar vi indata från fält med data från fältförsök. Vilken bakgrunds data kan vi använda för styra vår odling. Hur hanterar vi årsmånsvariationer, jordart, skördekartering? Utmaningen ligger i att kombinera data, teknik och biologi lika skickligt.

 

Panelsamtal med dagens talare.  

 

Kaffe och transport till mässfältet

 

Årets första visning av Borgebys berömda Gropen.

I Borgeby fältdagars kända "Gropen" bjuds på en unik första visning för året med extra tid för frågor och diskussioner under markytan.

 

Visning av Precisionsodlingsdemo.

Det blir en spännande visning mitt i odlingen med den modernaste precisionsodlingstekniken att tillgå. Daniel Finnfors och Håkan Håkanson HIR Skåne håller i denna visning.

 

Pre-Event Borgeby arrangeras av HIR Skåne i samarbete med Sparbanken Skåne. 

När? Tisdagen 26 juni 2018 Kaffe och registrering 10-10.45

Programmet startar 10.45, dagen avslutas ca 17.30
Var? Logen, Borgeby Slott  
Vad? Pre-Event Borgeby. Fokus på precisionsodling.  
Hur? Heldagskonferens. Biljettsläpp 1 mars 2018  

Pris? 888 SEK ex. moms 

  

Har du några frågor om årets Pre-Event? Kontakta:  
Erik Olsson, HIR Skåne och Borgeby Fältdagar  
Tel. +46 (0)10-476 22 12, +46 (0)10476 20 00  
e-post: erik.olsson@hushallningssallskapet.se