Pre-event Borgeby 2017

Dagen innan årets Borgeby Fältdagar, ordnade vi en heldags-konferens med fokus på mark, jordbearbetning och etablering. Dagen inleddes med att riktigt framgångsrika växtodlare presenterade sina strategier för jordbearbetning och etablering. Därefter föredrag av sakkunniga experter inom ämnet. På eftermiddagen bar det av till demofältet på mässområdet. Där bjöds på en utökad visning av Gropen och en specialvisning av olika maskinkoncept i mellangröda. Dagen avslutades med att deltagarna fick en visning av årets etableringsdemo.

>>>ÅRETS PRE-EVENT VAR FULLBOKAT.


 

Ur programmet 2017:

Lyssna på experten i markfysik Thomas Keller, professor i markmekanik och jordbearbetning vid institutionen för mark och miljö, SLU.

Tre framgångsrika växtodlare berättar om sina förutsättningar och brukningsstrategier:
Per Landén, Erik Baeksted Jörgensen och Adam Giertta.

Effektiv etablering med hög skörd
Per Landen, Landén Agro AB, driver Charlottenlunds Gods utanför Ystad. Området är väldigt kuperat. Det är en av anledningarna till att de valde att satsa på plöjningsfri odling. De såg tidigt fördelarna med detta och har utvecklat konceptet sedan dess. Effekterna av den plöjningsfria odlingen på gården är dessutom högre mullhalt och bättre bärighet. Det är därmed inte bara ekonomin som gynnas, utan också biologin på gården som påverkas positivt. Detta är pusselbitar som bidrar till att optimera skörden.

Plöjning - fortfarande det ekonomiskt optimala för de flesta
Erik Baeksted Jörgensen är VD på Råbelöfs Gods nära Kristianstad. Här har man fullt fokus på att maximera intäktssidan. Erik har tidigare i sin karriär provat att minimera jordbearbetningen både med plöjningsfri odling och med direktsådd i stor skala. Han föredrar dock en strategi där han använder plogen som redskap, detta på grund av att han anser att han då kan försäkra sig om en god skörd.

Direktsådd i Mälardalen
Adam Giertta driver Bona Gård, Munsö, och är den tredje av de framgångsrika växtodlarna som kommer att berätta om sina erfarenheter kring etablering och jordbearbetning. Han har många års erfarenhet av direktsådd i Mälardalen, närmare bestämt är det nionde säsongen med direktsådd på gården.
- Vi gör nog för mycket för våra grödor. –Hur enkelt kan det vara? säger Adam. Han tycker att det hittills har varit en spännande resa som sporrar till mer, eller snarare mindre i detta fall.

Internationell kunskap

Föreläsare som Robert Atkinson, Alexander Klümper och Mark Briggs bidrar med en internationell spetskompetens på konferensen. De är experter inom sina respektive områden samtidigt som två är aktiva lantbrukare. Därför blir det också praktiska exempel om jordbearbetning och etablering, hämtade direkt från verkligheten.

Smart tillage i England…
Robert Atkinson kommer att beskriva sin omställning från plogbaserat-system till ett ”ej omrörande stripp-bearbetningssystem”. Sedan han införde mellangrödor i odlingen använder han numera ett system för direktsådd. Han kommer också att berätta om sin strategi med en undergröda i höstrapsodlingen, något han har goda erfarenheter av. På Roberts gård har det utförts olika försök inom jordbearbetning, främst med syfte att studera hur det påverkar ogräsförekomsten i marken. Resultaten presenteras på konferensen i Borgeby.

…och Smart tillage i Tyskland
Alexander Klümper plöjde sina åkrar sista gången 1993. Efter det har han minskat sin bearbetning suggestivt och har nu landat i direktsådd med mellangrödor i växtföljden. Han berättar om sin resa med jordbearbetning, etablering, mellangrödor, CTF, växtföljder, variabla givor och skördekartering som en kvittens på åtgärderna. Alexander kommer också komma in på en del intressanta idéer om jordlevande mikroorganismer, bakterier och svampar och hur dessa kan gynnas.

CTF-specialisten Mark Briggs
Mark Briggs, CTF Europe, är oberoende rådgivare i Storbritannien och har tidigare bland annat arbetat med precisionsodling i Zambia. Mark är specialist på fasta körspår, CTF, controlled traffic farming. Han kommer att berätta om potentialen med CTF. Vad kan vi förvänta av CTF på vår gård och vilken växtföljd fungerar bäst? Utmaningar och hinder för att använda CTF som ett framtida alternativ? Dessutom exempel på olika CTF-system, modern teknologi och automatstyrning av både maskiner och redskap, precisionsodling och resultat från fältförsök i Storbritannien och pågående studier vid Harper Adams University. 

Fler rådgivande experter på plats

Maskinkostnader spelar en betydande roll för ditt odlingsnetto.

Axel Lundberg, ekonomirådgivare HIR Skåne.

Axel har tillsammans med sina ekonomkollegor på HIR Skåne analyserat många gårdar, grödor och maskinparker. Han delar med sig av sina erfarenheter från ”Lönsam Gröda” där han har ett intressant dataunderlag att presentera. Axel kommer också att ge sin syn på de olika strategierna för jordbearbetning som finns. Vad kostar det att etablera en gröda? Hur mycket skiljer det mellan olika gårdar? Det blir siffror från bokslut från gårdar som finns på riktigt, hämtade direkt ur verkligheten.

Kan jordbearbetning ersätta Glyfosat?

Per Modig, HIR Skåne, med lång erfarenhet som växtodlingsrådgivare och lantbrukare i ekologisk växtodling.

Ogräsen kan vara starka och smarta men alla har sina svagheter. Det gäller för oss att känna till ogräsens känsliga punkter och utnyttja dem. Med kunskaper om biologi och teknik kan matchen mot kvickrot utan glyfosat bli möjlig att vinna.

Etablering av vårkorn efter mellangröda.

Marcus Willert, HIR Skåne, växtodlingsrådgivare med specialitet på jordbearbetning.

Marcus visar etableringsdemon på Borgeby som i år är vårkorn etablerat efter 8 st. mellangrödor. Olika såmaskiner och etableringsstrategier jämförs sida vid sida, allt ifrån direktsådd till mer eller mindre bearbetade led finns att bedöma. Kan du med rätt strategi få miljöstöd för fånggröda, högre mullhalt, bättre jordstuktur och samtidigt ta en hög skörd? Eller tvingas du välja?

Visning av Gropen, med extra allt.

Den välkända trion i Gropen, Jens Blomqvist, Hans Nilsson och Gunilla Frostgård gör en visning med extra allt för deltagarna på årets Pre-Event Borgeby.

Dessutom specialvisning i fält med olika maskinkoncept i fullvuxen oljerättika.

 

Hur kan jag bearbeta min jord optimalt utifrån mina särskilda förutsättningar? Det är en av frågorna vi vill lyfta på årets Pre-event på Borgeby Fältdagar, säger Erik Olsson, HIR Skåne.