Pressmeddelande, Borgeby 5 april 2017

Pre-event Borgeby lockar internationella stjärnor

Nu är programmet klart för konferensen den 27 juni. Föreläsare som Robert Atkinson, Alexander Klümper och Mark Briggs bidrar alla tre med en internationell spetskompetens. De är experter inom sina respektive områden samtidigt som två är aktiva lantbrukare. Därför blir det också praktiska exempel om jordbearbetning och etablering, hämtade direkt från verkligheten.

- Det känns riktigt roligt att kunna presentera dessa toppnamn som talare. Nu är de sista bitarna och programpunkterna på plats, säger Erik Olsson, ansvarig för årets Pre-event Borgeby. Intresset för konferensen har ökat för varje vecka.

Smart tillage i England…
Robert Atkinson kommer att beskriva sin omställning från plogbaserat-system till ett ”ej omrörande stripp-bearbetningssystem”. Sedan han införde mellangrödor i odlingen använder han numera ett system för direktsådd. Han kommer också att berätta om sin strategi med en undergröda i höstrapsodlingen, något han har goda erfarenheter av. På Roberts gård har det utförts olika försök inom jordbearbetning, främst med syfte att studera hur det påverkar ogräsförekomsten i marken. Resultaten presenteras på konferensen i Borgeby.

- Robert brinner verkligen både för jord och för jordhälsa, säger Erik Olsson. Det blir intressant att höra honom berätta om sina erfarenheter och idéer kring dessa frågor.

…och Smart tillage i Tyskland
Alexander Klümper plöjde sina åkrar sista gången 1993. Efter det har han minskat sin bearbetning successivt och har nu landat i direktsådd med mellangrödor i växtföljden. Han berättar om sin resa med jordbearbetning, etablering, mellangrödor, CTF, växtföljder, variabla givor och skördekartering som en kvittens på åtgärderna. Alexander kommer också komma in på en del intressanta idéer om jordlevande mikroorganismer, bakterier och svampar och hur dessa kan gynnas.

CTF-specialisten Mark Briggs
Mark Briggs, CTF Europe, är oberoende rådgivare i Storbritannien och har tidigare bland annat arbetat med precisionsodling i Zambia. Mark är specialist på fasta körspår, CTF, controlled traffic farming. Han kommer att berätta om potentialen med CTF. Vad kan vi förvänta av CTF på vår gård och vilken växtföljd fungerar bäst? Utmaningar och hinder för att använda CTF som ett framtida alternativ? Dessutom exempel på olika CTF-system, modern teknologi och automatstyrning av både maskiner och redskap, precisionsodling och resultat från fältförsök i Storbritannien och pågående studier vid Harper Adams University.

När och var? Tisdagen 27 juni 2017 på Borgeby Slott
Vad? Pre-event Borgeby. Fokus på jordbearbetning och etablering.
Hur? Heldagskonferens.
>>> Här finns hela programmet

Har du frågor eller vill veta mer om årets Pre-event? Kontakta:
Erik Olsson, HIR Skåne och Borgeby Fältdagar
Tel. +46 (0)10-476 22 12, e-post: erik.olsson@hushallningssallskapet.se

 

Borgeby Fältdagar i Skåne, 28-29 juni 2017
Lantbruksmässan i fält startade 1999 och idag en naturlig mötesplats för professionella lantbrukare. Huvudarrangör är HIR Skåne. Varje år möts över 380 svenska och internationella utställare och drygt 20 000 besökare. Medarrangörer är Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad och Yara.