Antibiotikaanvändning – hot eller konkurrensfördel?

Panelsamtal under Borgeby Fältdagar den 29 juni kl. 14.00.

Idag startar WHO:s toppmöte i Stockholm om det växande hotet med antibiotikaresistens. Statistiken talar sitt tydliga språk – dödstalen inom EU till följd av antibiotikaresistensen beräknas öka från dagens 25 000 personer årligen till 10 miljoner år 2050 enligt siffror från Europeiska smittskyddsmyndigheten.

Köttproduktionen i världen står idag för mer än hälften av användningen av antibiotika men trots att Sverige ligger i botten i användning av antibiotika är det inte svenskt kött som konsumenterna väljer när köttkonsumtionen ökar.

På Borgeby fältdagar sätter Länsförsäkringar Skåne antibiotikaanvändningen och smittskydd inom det svenska lantbruket i fokus med panelsamtalet ”Antibiotika – hot eller konkurrensfördel?”
Missar svenska djuruppfödare ett gyllene marknadsläge när de klagar på snedvriden konkurrens från utländska uppfödare istället för att lyfta fram det svenska köttet? Vilken makt har konsumenten att påverka utvecklingen? Vad gör man inom EU för att minska användningen av antibiotika och hur ser morgondagens lantbrukare på svensk djurhållning?

I panelen syns bland andra EU-parlamentariker Fredrick Federley och LRF ungdoms nya ordförande Emilia Astrenius Widerström.

Fredrick Federley deltar i panelen....

....liksom Emilia Astrenius Widerström.

Datum: 29 juni kl 14.00-14.30
Seminariet kommer också att sändas direkt via webb-tv här på hemsidan för Borgeby Fältdagar  och på www.lansforsakringar.se/skane/studio-borgeby

Plats för panelsamtalet: Borgeby Fältdagar, Scenen i stora serveringstältet

Deltagare i debatten

  • Fredrick Federley (C), EU-parlamentariker
  • Rasmus Troedson, Agria djurförsäkring. Tfn: 0739-64 26 08.
  • Ingela Löfquist, HIR Skåne, husdjursrådgivare, Tfn: 010-476 22 31.
  • Emilia Astrenius Widerström, ny ordförande för LRF Ungdomen. Tfn: 0703-78 92 22.

Moderator: Joel Lyth, Länsförsäkringar Skåne

För ytterligare information kontakta:
Joel Lyth. Pressekreterare Länsförsäkringar Skåne, 076-773 81 93
Anna Larsen, Projektansvarig, Borgeby Fältdagar, 0708-161 024