På väg mot ett klimatsmart lantbruk

2017-05-24

Går det att behålla effektiviteten när dieseln byts mot raps i tanken och krävs det nya angreppssätt i jordbearbetningen när trycket på våra odlingsmarker ökar?

Tillsammans med Borgeby Fältdagar arrangerar Länsförsäkringar Skåne panelsamtalet ”På väg mot ett klimatsmart lantbruk” för att söka svar på de utmaningar som morgondagens lantbrukare ställs inför när effekterna av klimatförändringarna blir allt tydligare.

En som vet är paneldeltagaren Johan Mattson, ägare till Jolstad gård som har varit med om resan att på tre år ställa om till ett helt fossilfritt lantbruk. Känns det annorlunda att sätta sig i en traktor när man vet att det inte är fossilolja som får hjulen att snurra?

Till samtalet bidrar också Daniel Finnfors, växtodlingsrådgivare på HIR Skåne, med sitt kunnande kring jordbearbetningens roll i det klimatsmarta lantbruket. Går klimatsmart och produktivt alltid hand i hand och är det klimatsmarta också det som är mest hållbart för brukandet av vår jord? Allt detta sätts i ett större perspektiv av meterolog och naturskadespecialisten Pär Holmgren.

När: Panelsamtal på Borgeby Fältdagar den 28 juni, 14.00-14.30
Var: Stora serveringstältet på Borgeby Fältdagar

Paneldeltagare
Pär Holmgren, naturskadespecialist Länsförsäkringar
Daniel Finnfors, växtodlingsrådgivare HIR Skåne
Johan Mattson, lantbrukare Jolstad gård och ägare i Energifabriken

Moderator: Ida Lindell, växtodlingsrådgivare HIR Skåne

För ytterligare information, kontakta
Ida Lindell, Växtodlingsrådgivare HIR Skåne
Telefon 010-476 22 84
E-post ida.lindell@hushallningssallskapet.se

Joel Lyth, Pressekreterare Länsförsäkringar Skåne
Telefon: 076-773 81 93
E-post: joel.lyth@lansforsakringar.se