Pre-Event för precisionsodlare

 

Den 26 juni 2018 slår vi återigen upp portarna till Logen på Borgeby för andra upplagan av Pre-Event Borgeby! Konferensen kommer i år ha fullt fokus på precisionsodling. Oavsett om du vill vidareutveckla din växtodling redan imorgon eller få en insikt i vad framtiden kommer erbjuda inom ämnet är detta helt rätt konferens att delta i. 

 Precisionsodling är högaktuellt och är både namnet på det övergripande temat för mässan Borgeby Fältdagar, och rubriken för den andra utgåvan av konferensdagen Pre-Event Borgeby.  

Det finns mycket ny teknik på marknaden och utvecklingen går otroligt fort.

Vad är lönsamt på min gård idag och vilken teknik används fortfarande om ett år?

Många gårdar har kanske redan investerat i en stor del av tekniken men utnyttjar inte dess fulla potential. Hur gör vi detta bäst, och var är den största intjäningen ekonomiskt och resursmässigt?

Kan man räkna med lägre produktionskostnad per kg vara? Högre skörd? Bättre kvalitet/merbetalning? Bättre ekonomiskt netto?


Under Pre-Eventet kommer många viktiga och gårdsnära frågor behandlas och besvaras. Vi som mässarrangör tror att kunskapen om hur man kombinerar biologi och teknik på bästa sätt är väldigt lönsam att ta med sig hem. Rätt insats vid rätt tidpunkt kräver både teknik och kunskap i det egna lantbruksföretaget. kommenterar Erik Olsson, projektledare för Pre-Event Borgeby.
Under Pre-Eventet kommer många viktiga och gårdsnära frågor behandlas och besvaras. Vi som mässarrangör tror att kunskapen om hur man kombinerar biologi och teknik på bästa sätt är väldigt lönsam att ta med sig hem. Rätt insats vid rätt tidpunkt kräver både teknik och kunskap i det egna lantbruksföretaget. kommenterar Erik Olsson, projektledare för Pre-Event Borgeby. 

Första talaren är på plats  - och fler kommer inom kort!

Imke Borchart kommer till Pre-Event Borgeby.

Vi är mycket glada att meddela att Imke Borchart kommer till Borgeby för att dela med sig av sin erfarenhet inom precisionsodling från Tyskland.

Imke arbetar med ett storskaligt forskningsprojekt som spänner över 300 ha på gården Gut Helmstorf i Schleswig-Holstein. Projektgruppen hon leder arbetar med platsspecifika och behovsanpassade insatser och undersöker vad det innebär i praktiskt arbete på gården och hur avkastningen påverkas. Kan platsspecifika insatser minska produktionskostnaderna för, och öka intjäningen av odlingen?

”Detta är ett unikt projekt som har samlat praktisk erfarenhet inom precisionsodling under 10 år. Det känns jättekul att få detta toppnamn till Borgeby i sommar!” säger Erik Olsson. Pre-event Borgeby arrangeras i samarbete med Sparbanken Skåne & HIR Skåne.

När? Tisdagen 26 juni 2018
Var? Logen, Borgeby Slott
Vad? Pre-event Borgeby. Fokus på precisionsodling.
Hur? Heldagskonferens. Biljettsläpp annonseras i början av året.

Har du några frågor om årets Pre-Event? Kontakta:
Erik Olsson, HIR Skåne och Borgeby Fältdagar
Tel. +46 (0)10-476 22 12, +46 (0)10476 20 00
e-post:
erik.olsson@hushallningssallskapet.se

Borgeby Fältdagar i Skåne, 27-28 juni 2018
Lantbruksmässan i fält firar 20 år 2018 och är idag en naturlig mötesplats för professionella lantbrukare. Huvudarrangör är HIR Skåne. Varje år möts över 400 svenska och internationella utställare och drygt 20 000 besökare. Medarrangörer är Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad AB och Yara.