Pressmeddelande 25 februari 2018

Jacob van den Borne kommer till Pre-Event Borgeby

 

Jacob driver växtodling med sin bror i Holland. Deras största gröda är potatis på 550ha egen och inhyrd mark. Precisionsodling är ett ledord i verksamheten och med hjälp av detta har de ökat sitt odlingsnetto. Genom att tidigt applicera ny teknik har de blivit otroligt framgångsrika i sin växtodling. Minskade kostnader och högre utbyten är resultaten av precisionsodling på gården.

En central roll i växtodlingen spelar markens leveransförmåga. Eftersom odlingen flyttar runt på ibland helt nya marker, ses det som en viktig pusselbit att mäta och ta prov på marken innan odling, - inte bara näringsstatus utan också markens konduktivitet (ledningsförmåga) - för att ta rätt beslut och anpassa insatserna efter naturens förutsättningar.

Jacob samlar in väldigt stora mängder data från sin odling, vid varje tillfälle växtskyddssprutan kör ut i fältet samlar den data med sensorer. Dessa data kompletterats sedan med väderdata och eventuellt satellitdata och data från drönare, för att sedan kalibreras mot egna testodlingar som ger beslutstöd i säsongen.

Den senaste anställda på gården är en dataanalytiker, utbildad i informationsvetenskap på Wageningen. Det är väldigt spännande att en lantbruksdrift tar ett sådant stort steg för att tolka och hantera data för att optimera sin odling.

"Jacob van den Borne, är lite av en ikon inom precisionsodling. Det är jättehäftigt att han kommer till Borgeby och delar med sig av sin spetskunskap! Jacobs jordnära sätt att berätta om avancerad datainsamling och precisionsodling kommer att vara en mycket intressant programpunkt på Pre-Event Borgeby" säger Erik Olsson, HIR Skåne.

 

Pre-event Borgeby arrangeras i samarbete med Sparbanken Skåne & HIR Skåne.

När? Tisdagen 26 juni 2018
Var?
Logen, Borgeby Slott
Vad?
Pre-event Borgeby. Fokus på precisionsodling.
Hur? Heldagskonferens. Biljettsläpp 1 mars 2018

Pris? 880 SEK ex. moms

 

Har du några frågor om årets Pre-Event? Kontakta:
Erik Olsson, HIR Skåne och Borgeby Fältdagar
Tel. +46 (0)10-476 22 12, +46 (0)10476 20 00

e-post:
erik.olsson@hushallningssallskapet.se

Borgeby Fältdagar i Skåne, 27-28 juni 2018
Lantbruksmässan i fält firar 20 år 2018 och är idag en naturlig mötesplats för professionella lantbrukare. Huvudarrangör är HIR Skåne. Varje år möts över 400 svenska och internationella utställare och drygt 20 000 besökare. Medarrangörer är Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad AB och Yara.