Pressmeddelande 2018-06-18

 

Vad får det rådande skördeläget för ekonomiska konsekvenser för lantbrukarna och hur ställer sig bankerna till detta?

Torkans ekonomiska konsekvenser, hur ska lantbrukaren agera efter skörd 2018?

Panelsamtal, Borgeby Fältdagar onsdag 27:e Juni kl 13:00. Samtalet varar i ca 25 min

Efter flera veckors ihållande sommarvärme utan regn skapas orosmoln hos lantbrukarna som redan flaggar för mindre skördar och av sämre kvalitet. Vad får det rådande skördeläget för ekonomiska konsekvenser för lantbrukarna och hur ställer sig bankerna till detta?, undrar HIR Skånes rådgivare. Tillsammans med några av landets banker arrangerar HIR Skåne ett panelsamtal för att söka svar på de utmaningar som lantbrukarna ställs inför när effekterna av torkan fastställts.

- De lantbrukare som drabbas av torkan kan få ont om pengar till följd av utebliven skörd. Därför tycker vi det är viktigt att uppmärksamma problematiken redan nu, säger Seniorrådgivare Stefan Gustavsson, HIR Skåne.

- Vi vill erbjuda både banker och lantbruksföretagare en möjlighet att i gemenskap diskutera vilka alternativ det finns för lantbruksföretagare att finansiera ett tillfälligt underskott, avslutar ekonomirådgivare Axel Lundberg, HIR Skåne.

 

Välkommen till Scenen i Stora serveringstältet 27/6 kl.13.00 på Borgeby Fältdagar!

 

 

För fler frågor kontakta:

Axel Lundberg

Ekonomirådgivare HIR Skåne

010-4762253

Stefan Gustavsson

Seniorrådgivare ekonomi HIR Skåne

010-4762240

 

Anna Larsen

Presskontakt Borgeby Fältdagar

0708-161024