Pressmeddelande 2018-06-22

Länsförsäkringar Skåne och Borgeby Fältdagar bjuder in till panelsamtal om Matfusk  
den 28 juni kl. 14.00 i stora serveringstältet.

Fusk med maten. Hjälper tuffare lagstiftning?

Redan romarna spädde ut vinet med vatten och sötade det med honung och kåda för att det skulle smaka bättre. Dagens organiserade matfuskare säljer rapsolja som dyrare olivolja, hästkött som nötkött och guacamole utan en gnutta avokado. Fusket är lönsamt och regeringen har nu lovat hårdare tag mot de som fuskar. Men räcker det?

Alla berörs av matfusket; konsumenter, producenter och handeln. Konsumenten köper en vara vars innehåll inte svarar mot det som står på etiketten, producenten blir utkonkurrerad av en vara med lägre pris, tillverkad av billigare råvaror. Butikskedjorna riskerar sitt varumärke när de säljer produkter som är felmärkta eller av dålig kvalitet.
Matfusket förekommer överallt men framför allt där risken för upptäckt är liten. Ofta är det mat med mervärden som drabbas av bedragare. Exklusiva råvaror, ekologiskt och närodlat. Men det finns motkrafter. Alltfler konsumenter köper mat direkt från gårdsbutiker, på Bondens Egen Marknad eller via lokala Reko-ringar.  Dessutom har Livsmedelsverket startat en meddelartjänst där den som vill kan anmäla matfusk.

På Borgeby Fältdagar har vi bjudit in företrädare för handel, politik, matproducenter och media för en diskussion kring hur vi kan komma tillrätta med det utbredda matfusket. Vilket ansvar har handeln för att man säljer varor som inte håller vad de lovar. Och vilka verktyg har de för att upptäcka och stävja matfusk? Behöver konsumenterna bli kunnigare och inte bara stirra på prislappen när de gör sina matinköp? Och vilka möjligheter finns det för en liten producent som tillverkar produkter av hög kvalitet att nå fram till den medvetna konsumenten?

I panelen
Kristina Yngve, riksdagsledamot (C)
Ingar Nilsson, matskribent
Erik Nilsson, Gunnarshögs gård
Niklas Warén, Corporate Responsiblity, ICA

För mera information kontakta:

Joel Lyth, pressansvarig Länsförsäkringar Skåne
Epost: joel.lyth@lansforsakringar.se
Mobil:076-773 81 93

Anna Larsen, HIR Skåne
Epost: anna.larsen@hushallningssallskapet.se
Mobil: 0708-161024