Pressmeddelande Borgeby Fältdagar 2019-02-22

För blött eller för torrt – är våra odlingssystem redo för framtiden?

Pre-Event Borgeby presenterar stolt sin första talar Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Borgeby Fältdagars tema för 2019 är vatten. Under Pre-Event Borgeby gräver vi djupt i ämnet vattenhantering.

Jennie Barron, är professor på SLU sedan oktober 2017. Hennes forskning handlar om hur teknik för vattenhantering i odlingslandskap kan stärka både dess uthållighet, produktion och lönsamhet. Det gäller lösningar både för torra och för blöta förhållande då framtiden kommer att bjuda på mer extremer i vår väderlek.

Jennie Barron lyfter flera frågor:

– Kan vi maximera nyttan av vatten ytterligare, genom bevattning, såsom precisionsbevattning eller smartare vattenlagring? Hur kan våra regnförsörjda system bli mer effektiva när klimatet ändras? Vi har behov av mer uppfinningsrikedom både i det kortare och det längre perspektivet för tryggad mat och miljö, menar Jennie.

-Vi är mycket glada att ha Jennie ombord till årets Pre-Event, säger Caroline Andersson, HIR Skåne. Hon har ett produktionsperspektiv och ett jordnära sätt som jag tror våra konferensbesökare kommer få stort utbyte av, avslutar Caroline.

Pre-Event Borgeby arrangeras av HIR Skåne och Sparbanken Skåne.

När? Tisdagen 25 juni 2019
Var? Logen, Borgeby Slott 
Vad? Pre-Event Borgeby: Vattenhantering
Hur? Heldagskonferens. Biljettsläpp 1 mars 2019

 

Har du några frågor om årets Pre-Event? Kontakta: 
Caroline Andersson, HIR Skåne och Borgeby Fältdagar 
Tel. +46 104762212   E-post: caroline.andersson@hushallningssallskapet.se
 

Borgeby Fältdagar i Skåne, 26-27 juni 2019 är Norra Europas ledande lantbruksmässa i fält och idag en naturlig mötesplats för kunskapstörstande lantbrukare. Huvudarrangör är HIR Skåne AB. Varje år möts över 450 svenska och internationella utställare och drygt 20 000 besökare. Medarrangörer är Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad AB och Yara.