Pressmeddelande Borgeby Fältdagar 2019-03-08

Mer kärlek på Borgeby Fältdagar!

Lantbruk är en familjeangelägenhet. För att få allt att fungera behövs mer än en bra maskinpark och en sund växtföljd. Utan kärleken till jorden, djuren, gården och familjen fattas en pusselbit. En profil, som har varit högst delaktig i att hjälpa bönder i jakten på kärlek, kommer till Borgeby fältdagar i sommar.

 

Borgeby Fältdagar tillsammans med Hushållningssällskapet Skåne presenterar Linda Lindorff

Linda Lindorff är ett välkänt och glatt ansikte i TV och hon är en av Sveriges mest omtyckta programledare. I tretton säsonger har hon lett det mycket populära programmet ”Bonde söker fru” där hon hjälper singelbönder i jakten på kärleken.

Den 26 juni kl.13.00 finns hon på plats i seminarietältet Axet på Borgeby Fältdagar och delar med sig av sina erfarenheter och ger tips och råd.

- Vi ser mycket fram emot Lindas framträdande på Borgeby Fältdagar till sommaren! Faktumet att programmet ’Bonde söker fru’ har kört i 13 säsonger och lockat miljonpublik, avsnitt efter avsnitt är imponerade och vittnar om att det finns ett stort intresse från svenska folket för vår landsbygd och människorna som dagligen lever och arbetar här, säger Andreas Mårtensson, mässansvarig för Borgeby Fältdagar.

 

Har du några frågor om Linda Lindorffs framträdande på Borgeby Fältdagar? Kontakta: 
Andreas Mårtensson, HIR Skåne och Borgeby Fältdagar 
Tel. +46 708 161012   E-post: andreas.martensson@hushallningssallskapet.se
 

Borgeby Fältdagar i Skåne, 26-27 juni 2019 är Norra Europas ledande lantbruksmässa i fält och en naturlig mötesplats för kunskapstörstande lantbrukare. Tema 2019 är vatten. Huvudarrangör är HIR Skåne AB. Varje år möts över 430 svenska och internationella utställare och drygt 20 000 besökare. Medarrangörer är Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad AB och Yara.