Pressmeddelande 22 mars 2019

Vattenlabbet – ett helt nytt kunskapsgrepp på Borgeby Fältdagar ser dagens ljus

Gropen är sedan länge en instutition på Borgeby Fältdagar. Nu lanserar vi - Labbet!

Temat på Borgeby Fältdagar 2019 är vatten och i samband med det lanserar vi ett helt nytt kunskapsgrepp – Labbet – där enklare försök och praktiska förklaringar ska användas som ett led i mässans kunskapslinje. I år behandlar Labbet ämnet vatten – ett waterlab helt enkelt.

 

Vatten och jord i centrum

Vatten är en grundläggande parameter för en lyckad växtodling då den påverkar både växtens tillväxt men även andra funktioner som exempelvis näringslevererande förmåga i jorden. Vi vill väcka tankar om att markens egenskaper påverkar hur väl den kan nyttja den nederbörd som kommer.

Hanna Williams, rådgivare på HIR Skåne som är ansvarig för årets labb berättar;

- I vårt waterlab kommer det bland annat finnas en regnsimulator. Den visar på olika jordprofilers kapacitet att infiltrera vatten. Sämre infiltration ökar riskerna för ytavrinning och erosion vid höga nederbördsmängder. De som odlar vill såklart kunna utnyttja det regnvatten de får och behålla matjorden på åkern – därför är jämförelsen som regnsimulatorn kan visa upp riktigt intressant som diskussionsunderlag!

Stabiliteten i jordaggregat är ett mått på hur motståndskraftig jordmånen är mot regn. I aggregatstabilitetsdemon jämförs jordar från fält med olika odlingshistorik och hur aggregatstabiliteten påverkas av bland annat jordbearbetning och växtföljd.

- Jag tycker att vårt waterlab är intressant eftersom det väcker tankar kring hur vi utformar våra odlingssystem för bästa möjliga vattenhushållning (speciellt vid extrem väderlek), avslutar Hanna.

Vattenlabbet kommer ligga centralt placerat i odlingsområdet på mässan och premiärvisas för konferensdeltagarna  på Pre-Event Borgeby, men även ha dagliga visningar under Borgeby Fältdagar.

Har du några frågor om vattenlabbet? Kontakta: 
Hanna Williams, rådgivare HIR Skåne 
Tel. +46 10 476 22 81   E-post: hanna.williams@hushallningssallskapet.se
 

Borgeby Fältdagar i Skåne, 26-27 juni 2019 är Norra Europas ledande lantbruksmässa i fält och idag en naturlig mötesplats för kunskapstörstande lantbrukare. Huvudarrangör är HIR Skåne AB. Varje år möts över 450 svenska och internationella utställare och drygt 20 000 besökare. Medarrangörer är Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad AB och Yara.