Pressmeddelande 2019-03-29

Med torkan i bakhuvudet och siktet inställt på rätt bevattning!

Om det är något som ansetts självklart i våra delar av världen så är det nederbörden – och när den uteblir tvingas vi tänka till. Vattenfrågorna i lantbruket lyfts på många sätt under 2019års Borgeby Fältdagar, och ett av de mest visuella tilltagen är den nya maskindemonstrationen med bevattningsmaskiner! Under demonstrationen som körs live, lyfts bevattningens potential både ur ett biologiskt och ett tekniskt perspektiv.

Maskindemonstrationen körs 14.00 dagligen under mässan och vid en specialvisning under Pre-Event Borgeby ingår flera olika bevattningstekniker från ledande bevattningsföretag:

Bauer sätter upp sin centerpivot

Rosenqvist Irrigation deltar med en rampmaskin med hybridramp som kan sprida upp till 72m. De visar också en Zimmatic pivotanläggning.

Östorps bevattning visar sin Fasterholtmaskin som skiljer sig från konventionella slangmaskiner.

Vibyteknik presenterar Othec pivosystem.  Vibyteknik har också i deras sortiment RM och Irrifrance konventionella slangspridare. I demon kommer de att visa på deras styrsystem ifrån rain-dancer.

- Vatten är en nödvändig resurs i lantbruket och för att kunna utnyttja den på ett ansvarsfullt sätt är genomtänkta strategier och bra teknik en förutsättning, säger Ida Lindell, växtodlingsrådgivare på HIR Skåne och ansvarig vid mikrofonen under maskindemonstrationerna. Rätt mängd vatten ska hamna på rätt plats vid rätt tillfälle och för att lyckas med det krävs goda kunskaper om markförhållanden och grödans behov. Tekniken är ett nödvändigt verktyg för att på bästa sätt kunna utnyttja den produktionspotential som finns på platsen, avslutar Ida.

Maskinerna kommer köras live en efter en och kommenteras både av HIR Skånes rådgivare och företagsrepresentanterna själva.

 

Frågor om maskindemo bevattning?

Ida Lindell, rådgivare HIR Skåne, telefon 010-476 22 84 e-post ida.lindell@hushallningssallskapet.se

Andreas Mårtensson, mässansvarig Borgeby Fältdagar, HIR Skåne, telefon 010-476 22 11

e-post andreas.martensson@hushallningssallskapet.se

 

Borgeby Fältdagar i Skåne, 26-27 juni 2019
Lantbruksmässan i fält firar 20 år 2018 och är idag en naturlig mötesplats och kunskapskälla för professionella lantbrukare. Huvudarrangör är HIR Skåne. Varje år möts över 400 svenska och internationella utställare och drygt 20 000 besökare. Medarrangörer är Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad AB och Yara.