Pressmeddelande 2019-09-11

 

Borgeby Fältdagar lyfter lantbrukets lönsamhet 2020

 
Det ska vara roligt att prata pengar! Nästa års tema på Borgeby Fältdagar har titeln Lönsamt Lantbruk.
 
Hela hjärtat i Borgeby Fältdagar är kunskap, och med god kunskap i bagaget görs klokare val.
 
”Vi vill att varje enskild mässa ska ge nytta för våra besökare – de ska komma hem med något som ger ekonomisk utväxling”, berättar Axel Lundberg, ekonomirådgivare, HIR Skåne. ”Det är helt enkelt så att lönsamhet är den bästa riskreduktionen i ditt företag”, framhåller Axel.
 
Grödval, smarta investeringar och förädlingsmöjligheter
 
”Med temat vill vi inspirera, motivera och upplysa om möjligheterna med nya grödor, andra produktionsgrenar, förädling av den redan existerande produktionen, erbjuda beslutsunderlag eller visa på sätt att producera ännu smartare”, förklarar Caroline Andersson, temaansvarig på Borgeby Fältdagar. ”Under hösten och våren fram till mässan kommer vi ge fler konkreta smakprov på vad som är på gång och vad besökarna har att se fram emot”, avslutar Caroline.
 
De allra flesta av de dagliga val som görs i lantbruksföretagen, och beslut som fattas kring produktionen, baserar sig på den ekonomiska nyttan – såväl på kort som på lång sikt.
Men den 24 - 25 juni 2020 är det äntligen dags att låta lönsamheten kliva fram i rampljuset på allvar!
 
 

För mer information om tema Lönsamt lantbruk, kontakta:
Caroline Andersson, temaansvarig, Borgeby Fältdagar
e-post: caroline.andersson@hushallningssallskapet.se
Tel. +46(0)10-476 22 12

eller

Axel Lundberg, ekonomirådgivare, HIR Skåne AB
e-post: axel.lundberg@hushallningssallskapet.se
Tel. +46(0)10 476 22 53

 

Borgeby Fältdagar, 24–25 juni 2020
Lantbruksmässan i fält startade 1999 och idag den naturliga mötesplatsen för professionella lantbrukare inom alla branschens grenar. Huvudarrangör är HIR Skåne AB. Varje år möts över 450 svenska och internationella utställare och runt 20 000 besökare för att at del av ny kunskap, odlingar, tjänster och maskiner. Medarrangörer är Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad AB och Yara.