Pressmeddelande 2019-12-06

Söt nyhet till sommaren mässa

Den kommande sommarens sockerbetssatsning på Borgeby Fältdagar vill belysa den svenska sockerproduktionens framgångsrika utveckling och spännande potential.

 

”Svensk sockerbetsodling är ett lysande exempel på där industrin, odlarna och forskningen tillsammans lyft produktionen till högre höjder”, menar Andreas Mårtensson, mässansvarig på Borgeby Fältdagar. ”Kombinationen av teori och praktik ligger helt i linje med vår mässas fokus” tillägger Andreas.

Sockerbetsatsningen får ett särskilt område på mässan där allt från gamla maskiner till framtidens högteknologiska odlingshjälpmedel kommer visas. På plats syns också sortrepresentanter med odlingsrutor, kunskapsöverföring från forskningshåll, Nordic Sugar och utställande odlarorganisation. Som huvudansvariga för sockerbetsatsningen 2020 står Nordic Beet Research tillsammans med Borgeby Fältdagar.

”Vi vill passa på att lyfta fram odlingsutvecklingen i vår gröda och samtidigt visa fram den potential som finns kvar, och vilka steg vi gemensamt ska ta för att fortsätta vara konkurrenskraftiga med hållbar skördeutveckling” säger Desireé Börjesdotter, VD, Nordic Beet Research.

Med satsningen önskar arrangörerna visa upp branschen och goda exempel både för de som redan odlar sockerbetor, de som är nyfikna på att börja odla och utländska kollegor. Förhoppningen är också att kunna inspirera övriga lantbruksbranschens produktionsgrenar med spännande aktiviteter.

 

För mer information om sockerbetsatsningen 2020 kontakta:
Andreas Mårtensson, mässansvarig, Borgeby Fältdagar
e-post: andreas.martensson@hushallningssallskapet.se Tel. +46 708 16 10 24

Desireé Börjesdotter, VD, Nordic Beet Research
e-post: db@nbrf.nu  Tel. +46 705 42 70 26

 

Borgeby Fältdagar, 24–25 juni 2020
Lantbruksmässan i fält startade 1999 och idag den naturliga mötesplatsen för professionella lantbrukare inom alla branschens grenar. Huvudarrangör är HIR Skåne AB. Varje år möts över 450 svenska och internationella utställare och runt 20 000 besökare för att at del av ny kunskap, odlingar, tjänster och maskiner. Medarrangörer är Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad AB och Yara.