Pressmeddelande 2020-02-03

Sveriges största gröda i huvudrollen på Borgeby Fältdagar 2021

Vall och grovfoder blir temat då Borgeby Fältdagar slår upp portarna i 2021. Med detta tema vill arrangören engagera alla; från deltidslantbrukare med några enstaka hektar vall och grovfoder i sin växtodling, till djurbönder och stora maskinstationer.

Enligt Jordbruksverkets statistik utgör vall hälften av Sveriges åkermark. Lägger vi till andra fodergrödor som exempelvis majs blir arealen ännu större.

 

Vall – en gröda med framförhållning

”Det är första gången vi släpper ett tema för Borgeby Fältdagar såhär långt innan mässan”, berättar mässansvarige Andreas Mårtensson. ”Precis som våra lantbrukarkollegor ute landet behöver vi börja planera och etablera i tid för att lyckas få resultat. Vårt resultat ska kunna erbjuda besökare kunskap i demoodlingar och maskindemonstrationer, och utställare goda förutsättningar att lyckas med sitt utställande hos oss.”

”Borgeby Fältdagar är en lantbruksmässa för hela branschen – det vill vi ta fasta på när vi ger foder och animaliesidan större utrymme 2021!” avslutar Andreas.

 

Maskinkedjan - redan det mest välbesökta inslaget

Spännvidden bland Borgeby Fältdagars utställare idag räcker över allt från inomgårdsmekanisering över rådgivning till hela maskinkedjan.

Maskindemonstrationen för vallskörd är det efter Gropen mest välbesökta inslaget på mässan. Bakom mikrofonen vid dessa står Mats Håkansson, växtodlingsrådgivare med specialområde vall och grovfoder, på HIR Skåne. Mats poängterar hur vallskördekedjan förändrats över de senaste åren, i takt med att tajmingen av skörden fått mer fokus;

”Kunder jag möter i min vardag diskuterar flitigt hur skördetidpunkten av vall kan optimeras eftersom den kraftigt påverkar kvalitén på skörden, men också och hur tidpunkten påverkar avståndet till nästa skörd. Detta är något vi kan visa jämförelser av bland demoodlingarna på Borgeby Fältdagar 2021.”

”När det kommer till andra grovfodergrödor som exempelvis majs är växtskydd alltid ett hett ämne!” tillägger Mats.

"Vi kommer i vanlig ordning kombinera gårdsnära kunskap i demoodlingarna med maskindemonstrationer på fältet - troligtvis med en spännande twist - vilket jag tror kommer bli riktigt intressant.” fyller Caroline Andersson, temaansvarig för Borgeby Fältdagar i.

Bild: Vallmaskindemonstration på Borgeby Fältdagar är ett populärt återkommande inslag. Foto: HIR Skåne

 

För mer information om tema Vall och grovfoder 2021, kontakta:

Andreas Mårtensson, mässansvarig Borgeby Fältdagar.

Tel. +46 (0)708 161012

Caroline Andersson, temaansvarig, Borgeby Fältdagar
Tel. +46(0)10-476 22 12

eller

Mats Håkansson, växtodlingsrådgivare, vall och grovfoder, HIR Skåne AB
e-post: mats.hakansson@hushallningssallskapet.se
Tel. +010-476 22 83

 

Borgeby Fältdagar, 30 juni–1 juli 2021
Lantbruksmässan i fält startade 1999 och idag den naturliga mötesplatsen för professionella lantbrukare inom alla branschens grenar. Huvudarrangör är HIR Skåne AB. Varje år möts över 450 svenska och internationella utställare och runt 20 000 besökare för att at del av ny kunskap, odlingar, tjänster och maskiner. Medarrangörer är Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad AB och Yara.