Pressmeddelande 2020-03-27

Borgeby Fältdagars Pre-Event lyfter lantbrukets lönsamhet

 

Det ska vara roligt att prata pengar! Årets tema på Borgeby Fältdagar har titeln Lönsamt Lantbruk och lika så Pre-Event Borgeby – konferensdagen före mässan

 

De allra flesta val som görs i lantbruksföretagen, och beslut som fattas kring produktionen, baserar sig redan på den ekonomiska nyttan – såväl på kort som på lång sikt. Nu är det äntligen dags att låta lönsamheten kliva fram i rampljuset!

Hur ser vi på entreprenörskapet i lantbruket? Vad händer om markpriserna går ner? Vad karaktäriserar framgångsrika lantbrukare och hur agerar de? Och hur hanterar vi räntan? Dessa frågor ska ges svar på under Pre-Event Borgeby 23 juni 2020.

Träffa och lyssna på bland andra;

Jennie Cederholm Björklund, doktor i innovationsvetenskap, Hushållningssällskapet Halland

Axel Lundberg, ekonomirådgivare, HIR Skåne

Olof Manner, Senior Advisor på Swedbank med mer en 30 års erfarenhet av finansmarknaden.

Logen Borgeby Slott

11.00 - Lunch

12:30 – Välkomna!

Vad händer när det vänder?

Entreprenörskap i lantbruket. Jennie Cederholm Björklund, HS Halland

Vad karakteriserar de bästa lantbrukarna? Axel Lundberg, HIR Skåne

Lantbruket och räntan. Olof Manner, Swedbank

Paneldiskussion. Jennie Cederholm Björklund, Axel Lundberg, Olof Manner, mfl

Ut i fält

Gropen - premiärturen

Lönsamhetslabbet – öppnar portarna för första gången

Ca 17.30 Avslut, tack för idag!

 

För mer information om Pre-Event Lönsamt lantbruk, kontakta:
Caroline Andersson, Pre-event ans,varig Borgeby Fältdagar
e-post: caroline.andersson@hushallningssallskapet.se
Tel. +46(0)10-476 22 12

eller

Axel Lundberg, ekonomirådgivare, HIR Skåne AB
e-post: axel.lundberg@hushallningssallskapet.se
Tel. +46(0)10 476 22 53

 

Pre-Event Borgeby arrangeras av HIR Skåne i samarbete med Sparbanken Skåne

Borgeby Fältdagar, 24–25 juni 2020
Lantbruksmässan i fält startade 1999 och idag den naturliga mötesplatsen för professionella lantbrukare inom alla branschens grenar. Huvudarrangör är HIR Skåne AB. Varje år möts över 450 svenska och internationella utställare och runt 20 000 besökare för att at del av ny kunskap, odlingar, tjänster och maskiner. Medarrangörer är Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad AB och Yara.