Energi och ekonomi är temat för Borgeby Fältdagar 2023

 

På allas läppar just nu finns energi och ekonomi – två enskilda ämnen som i dagens nyhetsklimat är tätt sammanflätade. Målet med temat på Borgeby Fältdagar är att som alla tidigare år lyfta något för lantbruket högaktuellt och bidra med ny kunskap, diskussions- och beslutsunderlag inom ämnet.

- Vi tror att många utställare har något att dela med sig av inom temat energi och ekonomi. Borgeby Fältdagar är ett viktigt tillfälle för hela branschen att mötas för att söka och leverera ny kunskap. Vare sig det gäller solceller, traktorer och redskap, odling, finansiering eller biogas, kommenterar Rickard Karlsson, Borgeby Fältdagar.

Stor oro men även stor potential

Ett rusande energipris är onekligen en anledning till oro men samtidigt är potentialen större än på länge att tjäna pengar.

- Det finns mycket ovisshet och oro förbundet med de höga priserna på insatsvaror just nu, men samtidigt har vi ett högt avsalupris på våra grödor, säger Anders Pålsson, marknadsrådgivare, HIR Skåne och fortsätter;

- Spelar den enskilde lantbruksföretagaren sina kort rätt så är möjligheterna att tjäna pengar också goda! avslutar Anders.

Odlingar, seminarier och aktiviteter i utställarnas montrar  kommer spegla både energi och ekonomi – enskilt och var för sig.