Borgeby Fältdagar lyfter Framtidens lantbruk som tema 2024

Med Framtidens lantbruk som årets tema hoppas huvudarrangören HIR Skåne locka intresse hos både utställare och besökare för vad som ligger framför oss.

Aldrig förr har så få försett så många med mat. Lantbruket är en av de branscher som år efter år ökar sin effektivitet absolut snabbast och det investeras stora summor världen över på att förse lantbruket med nya innovationer, nya grödor, nya hjälpmedel och mycket annat som tillsammans skapar nya möjligheter.

Samtidigt måste vi lära oss att hantera nytt väder och hur vi kan bli bättre på att parera svängningar på marknaden.

- Odlingsåret 2023 har onekligen gett en tankeställare, kommenterar Olof Pålsson, växtodlingsrådgivare HIR Skåne och fortsätter;

- Att öka odlingssäkerheten kommer stå på många lantbrukares agenda framgent. Det kan handla om bevattning och sortval men också om att fundera över arealen som odlas på och att prissäkra för att öka förutsägbarheten, avslutar Olof.

- Med temat Framtidens lantbruk vill vi lyfta frågor om allt från anpassning av produktion i fält och stall till vem som kommer driva våra lantbruk i framtiden, berättar Rickard Karlsson, Mässansvarig Borgeby Fältdagar på HIR Skåne.

 

Under Borgeby Fältdagar 2024 finns nya demoodlingar, maskindemonstrationer, seminarier och aktiviteter i utställarnas montrar som kommer spegla framtid både i närtid och ur längre perspektiv. Hur ser morgondagens lantbrukare ut? Vilka grödor kommer att odlas? Hur ser maskinerna ut? Vilka tekniska hjälpmedel finns att tillgå? Detta och mycket mer kommer diskuteras under Borgeby Fältdagar 2024!

 

För mer information kontakta:

Rickard Karlsson, mässansvarig Borgeby Fältdagar, HIR Skåne

e-post: rickard.karlsson@hushallningssallskapet.se tel.: 0706–772233

eller Olof Pålsson, växtodlingsrådgivare, HIR Skåne e-post: olof.palsson@hushallningssallskapet.se

 

Borgeby Fältdagar, 26 juni–27 juni 2024
Lantbruksmässan i fält startade 1999 och är idag den naturliga mötesplatsen för lantbruksföretagare inom alla branschens grenar. Varje år möts runt 450 svenska och internationella utställare och 20 000 besökare för att ta del av ny kunskap, odlingar, tjänster och maskiner.

Huvudarrangör är HIR Skåne AB. Medarrangörer är Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad AB och Yara.