Foto: Kristoffer Hansson  

Pressmeddelande 2022-04-07

Vilt- och mångfald får eget område på Borgeby Fältdagar 2022

 

I Borgeby Fältdagars nya viltområde, kan besökaren förvänta sig ett levande diskussionsforum träffa utställare och att få handfasta tips om samverkan, jakt, skrämselutrustning och växtföljd. 

 

”Med vårt nya viltområde vill vi lyfta ett ämne som diskuteras flitigt av lantbrukare i hela vårt avlånga land och i stora delar av Skandinavien”, berättar Karl-Johan Wilhelmsson, Borgeby Fältdagar. ”Ofta fokuseras det mycket på problematiken kring viltet och de skador det kan åstadkomma – i området vill hellre vi fokusera på möjligheter till hur vi kan samarbeta kring det vilda och förebygga skadorna innan de orsakar skördeförluster.  

 

I viltområdet kommer en rad praktiska grepp presenteras såsom staket och skrämselutrustning men även skalbaggeås och blommande fältkanter.

 

Svenska Jägarförbundet ställer ut i premiärversionen av området och Louise Gårdefalk, jaktvårdkonsulent är en av dem som ser fram emot att lyfta viltförvaltning och viltvårdsfrågor i sin monter.  ”Från Svenska Jägarförbundet ser vi väldigt mycket fram emot att träffa besökarna och utbyta erfarenheter! Ett av nyckelorden i viltförvaltning och viltvårdsfrågor är samverkan. Samverkan mellan markägare, jordbrukare och jaktarrendatorer., säger Louise och fortsätter med ett bra exempel; ”Vildsvin är en art vi kan göra mycket för att förvalta genom samverkan - genom att till exempel avsätta en remsa i fältkanten och uppföra ett jakttorn och därmed underlätta skyddsjakten”, avslutar Louise.

För mer information om Vilt- och mångfaldsområdet kontakta:

Karl-Johan Wilhelmsson, ansvarig för vilt och mångfaldsområdet, Borgeby Fältdagar.

Tel. +46 702257087

eller utställare

Louise Gårdefalk, jaktvårdskonsulent, Svenska Jägarförbundet

Tel. +46 105847847

 

 

Borgeby Fältdagar, 29 juni–30 juni 2022
Lantbruksmässan i fält startade 1999 och idag den naturliga mötesplatsen för professionella lantbrukare inom alla branschens grenar. Huvudarrangör är HIR Skåne AB. Varje år möts över 450 svenska och internationella utställare och runt 20 000 besökare för att at del av ny kunskap, odlingar, tjänster och maskiner. Medarrangörer är Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad AB och Yara.