Pressmeddelande 2022-10-12

Energi och ekonomi är temat för Borgeby Fältdagar 2023

 

På allas läppar just nu finns energi och ekonomi – två enskilda ämnen som i dagens nyhetsklimat är tätt sammanflätade. Målet med temat på Borgeby Fältdagar är att som alla tidigare år lyfta något för lantbruket högaktuellt och bidra med ny kunskap, diskussions- och beslutsunderlag inom ämnet.

- Vi tror att många utställare har något att dela med sig av inom temat energi och ekonomi. Borgeby Fältdagar är ett viktigt tillfälle för hela branschen att mötas för att söka och leverera ny kunskap. Vare sig det gäller solceller, traktorer och redskap, odling, finansiering eller biogas, kommenterar Rickard Karlsson, Borgeby Fältdagar.

 

Stor oro men även stor potential

Ett rusande energipris är onekligen en anledning till oro men samtidigt är potentialen större än på länge att tjäna pengar.

- Det finns mycket ovisshet och oro förbundet med de höga priserna på insatsvaror just nu, men samtidigt har vi ett högt avsalupris på våra grödor, säger Anders Pålsson, marknadsrådgivare, HIR Skåne och fortsätter;

- Spelar den enskilde lantbruksföretagaren sina kort rätt så är möjligheterna att tjäna pengar också goda! avslutar Anders.

 

Hur temat 2023 kommer synas på Borgeby Fältdagar den 28 och 29 juni är ännu under utformning men säkert är att odlingar, seminarier och aktiviteter i utställarnas montrar kommer spegla både energi och ekonomi – enskilt och var för sig.

 

 

För mer information kontakta

Olof Wassberg, Ekonomirådgivare, HIR Skåne

e-post: olof.wassberg@hushallningssallskapet.se tel: 0708-161025

eller

Rickard Karlsson, mässansvarig Borgeby Fältdagar, HIR Skåne

e-post: rickard.karlsson@hushallningssallskapet.se tel: 0706-772233

 

 

Borgeby Fältdagar, 28 juni–29 juni 2023
Lantbruksmässan i fält startade 1999 och är idag den naturliga mötesplatsen för professionella lantbrukare inom alla branschens grenar. Huvudarrangör är HIR Skåne AB. Varje år möts runt 450 svenska och internationella utställare och 20 000 besökare för att at del av ny kunskap, odlingar, tjänster och maskiner.

Medarrangörer är Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad AB och Yara.