Årets seminarieprogram 2024

Notera att det finns två seminarietält; Axet och Vippan båda har program hela mässan.

Onsdag 26 juni seminarietältet Axet

9.15 Stopp för solceller på åkermark, är den nya domen solklar? Tips och trix för förhandling med solcellsbolagen. Hushållningssällskapet Juridik

10.00 Tekniken du inte visste fanns – kan den revolutionera framtidens lantbruk?

Karolina Muhrman och Per Frankelius med gäster Arrangör: Agtech Sweden

11:00 Vatten, Vatten, Vatten - Vattenhushållning & gårdsnära vatten,

Henrik Djerv, vattenrådgivare HIR Skåne. Arrangör: LRF Skåne

12.00 Land Lantbruk och Teknikutmaningen om framtidens lantbruk

Med avstamp i tävlingen Teknikutmaningen leder Land Lantbruk ett panelsamtal om innovationstakten och ny teknik inom lantbruket. Arrangör: LRF Media

13.00 Senaste spaningarna om lantbrukets ekonomi  Vad tror du om framtidsutsikterna för ekonomin i både Sverige och omvärlden? Vår makroekonom, Johan Lundqvist, håller ett spännande föredrag om råvarupriser, valutor, inflationen, räntan och det osäkra geopolitiska läget. Arrangör: Länsförsäkringar Skåne

14.00 Växtförädling - avgörande för Framtidens Jordbruk. Arrangör: Lantmännen

15.00 Inflationen viker – nu kommer räntesänkningarna  Föreläsare Anders Hansson, Sparbanken Skåne och Swedbank

16.00 Om brukningsmetoders inverkan på markhälsa och gröda: resultat från en gårdsstudie i Östergötland och Västra Götaland  Hanna Sjulgård, Jenny Höckert och Professor Thomas Keller, Sveriges Lantbruksuniversitet

 

Onsdag 26 juni seminarietältet Vippan

10.00 Forma framtidens jordbruk: Vikten av Standarder för innovation och säker utveckling. ​ SIS

11.00 Bortom AI-hajpen – så jobbar Agronod med integritet och säkerhet av din data

Välkommen till ett seminarium på temat säkerhet och integritet i en alltmer uppkopplad värld. Agronod

12.00 Återvätning som klimatåtgärd – kan det vara lönsamt för dig? Under vilka förutsättningar är återvätning av brukad torvmark en lönsam åtgärd för markägare? Var med och påverka hur ett möjligt återvätningsstöd kan se ut! Länsstyrelsen Skåne

12.20 Klimatklivet! 2024 finns det mer pengar än någonsin att söka inom Klimatklivet för åtgärder som sänker din verksamhets växthusgasutsläpp. Stöd ges till fysiska investeringar med god klimatnytta. Många lantbruk och landsbygdsföretag i Skåne har fått bidrag de senaste åren, och vi berättar om några goda exempel att snegla på. Dagmara Nawrocka och Jenny Sandin, Länsstyrelsen Skåne

13.00 Sker förstärkningen av det svenska elnätet på bekostnad av lantbrukarna? Så får du rätt ersättning vid markintrång. Maria Nilsson, Specialistrådgivare intrång, Auktoriserad värderare, Ludvig & Co

14.00 Framtidens gödselmedel: hur kommer vi igång med cirkulära lösningar?

Användning av cirkulära gödselmedel är ett steg mot ett mer hållbart, effektivt och resilient samhälle och jordbrukssystem. Kom och diskutera för- och nackdelar med olika lokalproducerade gödselprodukter och vad som krävs för att börja använda de istället för konventionell mineralgödsel produkterna. Arrangör: CiNURGi, RISE

15.00 Livsviktig lista för dina kor. Seminarium om Djurvälfärd, RISE tillsammans med Växa

16.00 Den skyddslösa åkermarken - ett hot mot vår beredskap? Ett samtal om åkermarkens framtid. Arrangör: Den Goda Jorden

 

Torsdag 27 juni seminarietältet Axet

9.15 Generationsskifte i de gröna näringarna, inte bara ekonomi och juridik.  Hushållningssällskapet Juridik

10.00 Möjligheter och fallgropar med batterilagring inom den gröna näringen

Hur ser kalkylerna ut, vilka risker bör tas i beaktande och hur säkerställer man en smidig process?En kunnig panel ger svar på frågorna om du funderar på att investera i batterilagring på din gård. Arrangör Länsförsäkringar Skåne 

11.00  Lantbruket är framtiden i den gröna omställningen. Vad kostar det?

Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert, LRF. Arrangör LRF Skåne

12.00 ATL firar 140 år – en resa i lantbrukets historia

ATLs reporter Marcus Frennemark samt Lars Vernersson, tidigare mångårig medarbetare på ATL, bjuder på en resa i lantbrukets historia. Arrangör: LRF Media

12.40 Inflationen viker – nu kommer räntesänkningarna

Föreläsare Anders Hansson, Sparbanken Skåne och Swedbank

13.00 Växtförädling - avgörande för Framtidens Jordbruk.

Arrangör: Lantmännen

14.00 Framtidens gödselmedel: hur kommer vi igång med cirkulära lösningar? Användning av cirkulära gödselmedel är ett steg mot ett mer hållbart, effektivt och resilient samhälle och jordbrukssystem. Kom och diskutera för- och nackdelar med olika lokalproducerade gödselprodukter och vad som krävs för att börja använda de istället för konventionell mineralgödsel produkterna. Arrangör: CiNURGi, RISE

15.00 IP Kolkrediter – ny standard för biokol som kolsänka. Arrangör Svenskt Sigill

 

 

Torsdag 27 juni seminarietältet Vippan
 

10.00 Biogasens roll i framtidens lantbruk, Vill du höra mer om hur jordbruket kan få en ny strategisk roll för den gröna omställningen i samhället? Vetenskapsjournalisten Peter Sylwan modererar en paneldiskussion med Glenn Oredsson (Skea gård), Magnus Pettersson (Höganäs AB), Rikard Lind (politiker och styrelseordförande NSR Helsingborg), Sabine Täuber (Energikontor Syd/Biogas Syd), och Angelika Blom (Avfall Sverige). Arrangör: Kunskapscentrum för biogas, BSRC.

11.00 Mer tid i fält och mindre admin – så vill Agronod förenkla rapporteringen Vill du tillbringa mindre tid framför datorn med att fylla i samma data om och om igen? Välkommen till ett seminarium på temat enklare rapportering. Agronod

12.00 Våtmarker och bevattning – Lär dig mer om hur Skånes vattenråd kan hjälpa dig med anläggning och finansiering. Arrangör: Skånes Vattenråd

12.20 Hållbart generationsskifte med fokus på övertagare och framtida drift. Ludvig & Co:s generationsskiftesteam tillsammans med LRF Ungdom.

13.00 Batterilager och solceller, rimliga arrende utifrån båda parternas intresse

Specialistrådgivare Nils Johan Ingvar Nilsson och Carl-Axel Andersson, Ludvig & Co

14.00 Vilträtt genom samverkan - panelsamtal Vad som behöver göras för att öka samverkan och minska skadorna i jordbruket samtidigt som vi höjer kvalitén på viltstammarna? Representanter från Lantbrukarnas Riksförbund Skåne, Jägareförbundet Skåne, Sveriges jordbruksarrendatorer Skåne, Jägarnas riksförbund Skåne och Länsstyrelsen i Skåne. Arrangör Länsstyrelsen Skåne

15.00 Podden ”På stallbänken” – samtal om att arbeta med hästvälfärd

Arrangör RISE tillsammans med Hushållningssällskapet