Huvudarrangör av Borgeby Fältdagar

 

 

HIR Skåne AB är ett ledande konsultföretag inom lantbruk och trädgård. Hos oss finns flera av Sveriges främsta rådgivare inom växtodling, horto, husdjur, miljö, vatten, energi, bygg, ekonomi och marknad.  Förkortningen HIR står för Hushållningssällskapets Individuella Rådgivning. Vår affärsidé är att optimera lantbrukarnas produktion genom personlig rådgivning och att vara en kunskapsorganisation som utvecklar svenskt lantbruk. Vi ska också vara Europas ledande mötesplats för lantbrukare. Läs mer om oss på www.hirskane.se

Tack till våra medarrangörer

Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad och Yara.