Huvudarrangör av Borgeby Fältdagar

 

HIR Skåne AB (fd HIR Malmöhus AB) är ett eget bolag sedan 1 januari 2010. Förkortningen HIR står för Hushållningssällskapets Individuella Rådgivning. Vår affärsidé är att optimera lantbrukarens produktion genom personlig rådgivning och att vara en kunskapsorganisation som utvecklar svenskt lantbruk. Kontakta oss gärna. Läs mer på www.hirskane.se  

Tack till våra medarrangörer

Hushållningssällskapet Skåne, Lantmännen, LRF Media, Sparbanken Skåne, Väderstad och Yara.