Kontakt /Contact

e-post: info@borgebyfaltdagar.se

tel: +46 (0) 10 476 20 00

 

Rickard Karlsson
+46 (0)706 77 22 33
Mässansvarig Borgeby Fältdagar 
Svarar på frågor från utställare och besökare, leverantörer och sponsring.  
Event Manager of the agricultural fair,
stand bookings

Anna Larsen
+46 (0)10-476 22 64
PR och information
Svarar på frågor från utställare och besökare, press och allmänna frågor om mässan.
Press and social media, exhibitors and general questions.

Joakim Olsson
+46 (0)10-476 22 13
Fältansvarig Borgeby Fältdagar
Svarar på frågor om demofältet.
Demonstration crops and trial plots

Pauline Nyhlén pauline.Nyhlen@hushallningssallskapet.se

+46 (0)10-476 22 02
Svarar på frågor om fakturor och biljetter 

Invoices and tickets