Demoodlingar, mässans hjärta

Odlingsområdet består av flera hundra parceller demonstrationsodlingar från utställande företag  och HIR Skånes rådgivare. under de guidade turerna diskuteras sorter, odlingsstrategier och teknik.

 

Årets höstsådda demonstrationsodlingar;        

Sortiment höstspannmål                                    

Höstgödsling av höstvete                                   

Integrerat växtskydd, rajgräs i vete                                        

Sortiment höstraps                                                                   

Växtskydd i höstraps                                                              

Rapsbestånd efter vinter                                    

Höstgödsling i höstraps                                      

Bekämpning av gräsogräs                                  

Kvävegödsling i vete vid torra förhållanden   

                          

Vårsådda demonstrationsodlingar:             

Sortiment vårspannmål           

Sortiment vårsäd special         

Sortiment trindsäd                   

Bekämpning av mellangröda  

Sortiment mellangrödor          

Insådd av mellangrödor           

Kvävestege i vårkorn                

                          

 

 

 

 

.

 

Välkommen!