Gropen - en klassiker

Gropen gör sällan någon besviken
Välkommen ner två meter under markytan för att studera rötter, markstruktur och dränering. Varje års Grop är planerad sedan flera år tillbaka. Det ger oss möjligheter att studera långsiktiga förändringar under jorden. Påverkan av växtnäring och kalkning är ofta centrala ämnen som återkommer i visningen av Gropen på Borgeby Fältdagar.

Drop-in

Visningarna i Gropen startar var 30:e minut, varje hel- och halvtimme. De ingår i entréavgiften. Endast drop-in. Guidning på danska kl. 11 och på engelska kl 15, båda mässdagarna.

Välkommen till maskarnas värld!

Gropen är ett samarbete mellan HIR Skåne, Yara, Greppa Näringen, Nordkalk, Odling i balans och Svensk Raps/Sveriges Frö- och oljeväxtodlare.

 

 

Film Gropen 2016
Missade du Gropen på Borgeby Fältdagar? Vi får höra Gunilla Frostgård från Yara, Hans Nilsson från Greppa Näringen och Jens Blomquist från Agraria Ord & Jord prata om bl.a. rotutveckling, gödsling, näringsupptag och markpackning. I Yaras film kan du se och höra utvalda delar av presentationerna i Gropen: