Håll seminarium på Borgeby Fältdagar 2017

 


I samarbete med facktidningen för växtodlare. Arvensis anordnar miniseminarium båda mässdagarna.

På Borgeby Fältdagar finns två seminarietält som heter Axet och Vippan. Varje tält rymmer 100 åhörare och är utrustade med ljud och bildutrustning.

Seminariet får håla på i maximalt 45 minuter. Priset per bokad seminarietid är enligt prislistan nedan. Då ingår all utrustning, personlig hjälp och teknisk support. Dessutom marknadsför vi seminarierna på Borgeby Fältdagars hemsida och i programtidningen. Kom gärna till seminarietältet cirka 10 minuter före utsatt starttid för att förbereda presentationen.

För bokning och förfrågan om ledig tid finns kontakta Emma Hjelm: emma.hjelm@hushallningssallskapet.se   

Onsdag 28 juni 2017

Starttid klockan       

Pris (SEK exkl. moms)                    

 
9:00 /9:15* 2800 Ledig
10:00 4100 Ledig
11:00 4100  
12:00 4100  
13:00 4100  
14:00 4100  
15:00 4100  
16:00 4100  
17:00 2 800 Ledig

 * Mässan öppnar kl. 9. Därför föreslår vi att seminariet börjar kl 9:15 för att besökarna ska hinna dit. 

Torsdag 29 juni 2017

Starttid klockan         

Pris (SEK exkl. moms)                     

 
9:00/9:15* 2800 Ledig
10:00 4100  
11:00 4100  
12:00 4100  
13:00 4100  
14:00 4100  
15:00 4100 Ledig
16:00 2800 Ledig

  * Mässan öppnar kl. 9. Därför föreslår vi att seminariet börjar kl. 9:15 för att besökarna ska hinna dit.

Vill du boka tid för seminarium?

Kontaktperson:
Mejla Emma Hjelm emma.hjelm@hushallningssallskapet.se   
Övriga frågor? Ring telefon 010-476 22 81