Logotyper för nedladdning

Nedan hittar du logotypen för Borgeby Fältdagar i format för webb och för tryck. Länka eller hänvisa gärna till vår hemsida. Ladda ner logotypen genom att högerklicka på respektive länk och välj "Spara mål som..." Kontakta informationsansvarig om du önskar andra format.

För att logotypen ska framträda tydligt ska det vara fria ytor runt den. Använd därför alltid logotypen med vit platta/bakgrund.

Logotypes for download

The logotype for Borgeby Fältdagar in a format for the internet and in print. Provide a link or a reference to our website too, if you like. Download the logotype by right-clicking the respective link and select "Save object as..." Contact the information officer if you require other formats.

For the logotype to appear clearly there must be free space around it. Therefore use always the logotype with a white backplate.

 

 

 

 

 

 

Logotyp 2019 för tryck, med vit platta (613 kb, eps)

Logotyp 2019 för web (372 kb, jpg)

 

Logotyp utan datum, för web (41 kb, JPG)