Maskindemonstrationer 2017

De senaste lantbruksmaskinerna i praktiskt arbete på Borgeby Fältdagar. Rådgivare kommenterar de olika ekipagen på plats.

Demo onsdag 28 juni, cirka 45 min/tillfälle

  • Vallskörd kl. 10:00 och 15:00 (den här demon varar cirka 1 timme)
  • Växtskyddssprutor kl. 11:00
  • Grund jordbearbetning kl. 12:00
  • Djup bearbetning och Big Six kl. 14:00
  • Etablering kl. 16:00

Demo torsdag 29 juni, cirka 45 min/tillfälle

  • Vallskörd kl. 10:00 och 15:00 (den här demon varar cirka 1 timme)
  • Växtskyddssprutor kl. 11:00
  • Grund jordbearbetning kl. 12:00
  • Djup bearbetning och Big Six kl. 14:00
  • Etablering kl. 16:00

Demo i egen monter
Maskinfirmorna demonstrerar sina ekipage i direkt anslutning till sin egen monter. Att först kunna studera maskinerna och därefter provköra samma maskintyp har visat sig vara ett vinnande koncept. Av säkerhetsskäl måste du ha traktorkörkort för att provköra maskiner på mässan.

Frågor? Kontakta
Erik Olsson, HIR Skåne och Borgeby Fältdagar
erik.olsson@hushallningssallskapet.se 
Tel. +46(0)10-476 22 12