Maskindemonstrationer

De senaste lantbruksmaskinerna i praktiskt arbete på Borgeby Fältdagar. Rådgivare kommenterar de olika ekipagen på plats.

 

Demo onsdag 24 och torsdag 25 juni 2020

  • Vallskörd
  • Växtskyddssputor
  • Tema 2020: Sparsam körning (NY!)
  • Jordbearbetning och sådd
  • OCH FLER NYA OCH GAMLA SPÄNNANDE DEMONSTRATIONER
  •  

 

Demonstrationer i egen monter
Maskinfirmorna demonstrerar sina ekipage i direkt anslutning till sin egen monter.  Av säkerhetsskäl måste du ha traktorkörkort för att provköra maskiner på mässan.

Frågor? Kontakta
Fredrik Hallefält, HIR Skåne och Borgeby Fältdagar
fredrik.hallefalt@hushallningssallskapet.se