Maskindemonstrationer

De senaste lantbruksmaskinerna i praktiskt arbete på Borgeby Fältdagar. Rådgivare kommenterar de olika ekipagen på plats.

2021 års maskindemonstrationer arrangeras som separata evenemang:

Majsetableringsdemonstrationen (OBS! Anmälan krävs)

Välkommen till Borgeby Fältdagar fältet 2/6 kl 13,00 för att se den nyaste tekniken inom majsetablering  

  • HIR Skånes växtodlingsrådgivare Mats Håkansson pratar om de viktiga parametrarna att tänka på vid majsetablering
  • Magnus Nilsson Hushållningssällskapet Skåne pratar om fågelrepellenter vid sådd av majs
  • Väderstad AB har representanter på plats och visar TPR 6, Tempo R 6 hydralburen kombimaskin
  • Söderberg & Haak har representanter på plats och visar Amazone Precea 4500-2 CC Super

Arrangörer: HIR Skåne och Hushållningssällskapet Skåne tillsammans med Söderberg & Haak och Väderstad AB 

Aktiviteterna är delfinansierade av EU medel via Jordbruksverket

Med anledning av Corona är antalet deltagare begränsat och anmälan obligatorisk. Anmälan görs på bifogad länk senast den 1/6 2021

ANMÄLAN KRÄVS https://hushallningssallskapet.se/kalender/majsetablering/

 

Frågor? Kontakta Andreas Mårtensson HIR Skåne 0708-161012