Maskindemonstrationer 2018

De senaste lantbruksmaskinerna i praktiskt arbete på Borgeby Fältdagar. Rådgivare kommenterar de olika ekipagen på plats.

 

Demo onsdag 27 och torsdag 28 juni 2018, cirka 40 min/tillfälle

  • Vallskörd kl. 10:00 och 15:00
  • Gödseltunnor kl. 11:00
  • Jordbearbetning och Volvo BM Dream Team parad kl. 12:00
  • Växtskyddssprutor kl. 14:00
  • Tema 2018: Precisionsodling fältdemonstration kl. 16:00

 

 

Demonstrationer i egen monter
Maskinfirmorna demonstrerar sina ekipage i direkt anslutning till sin egen monter. Att först kunna studera maskinerna och därefter provköra samma maskintyp har visat sig vara ett vinnande koncept. Av säkerhetsskäl måste du ha traktorkörkort för att provköra maskiner på mässan.

Frågor? Kontakta
Fredrik Hallefält, HIR Skåne och Borgeby Fältdagar
fredrik.hallefalt@hushallningssallskapet.se