Kolla in filmerna från 2012 års Borgeby Fältdagar...
Look at the movies from Borgeby Fältdagar 2012... 

Se filmer från mässan 2013:
Radrensare (JA webbTV)
Fastgödselspridare (JA webbTV)