Pressbilder / Press pictures

Här finns bilder som fritt får användas i samband med publicering av redaktionellt material om Borgeby Fältdagar. Foto HIR Skåne om inget annat anges. Uppge detta vid publicering.

Klicka på "Ladda ner" och ta del av en högupplöst version av bilden.

Here are pictures that you can use freely when publishing editorial material on Borgeby Fältdagar. Photo: HIR Skåne unless otherwise specified.

Click on "Ladda ner" and download the picture.