Program och hålltider onsdagen den 28 juni 2017

Öppettider: kl. 9:00-18:00

Mässan öppnar/bandklippning 9:00 Huvudingång och ingång 2

Maskindemonstrationer
Vallskörd 10:00 och 15:00
Växtskyddssprutor 11:00
Grund jordbearbetning 12:00
Djupbearbetning och Big Six 14:00 
Etablering 16:00

Guidning demoodlingarna. Drop in. Start vid HIR Skånes monter M30
Svenska varje hel och halv timme, mellan 9:30 - 17:00 
Engelska/English 10:00 och 14:00

Visning vallfrö
11:00 och 14:00. Start vid demo för vallfrö, demoodlingarna.

Guidning ekologisk odling
11:30 och 15:00. Start vid ekotältet.

Visning av valltorget
13:00 Start vid valltorget, demoodlingarna.

Horto, odlingstunnlarna
11:00 och 14:00

Guidning Gropen. Drop in
Svenska varje hel och halvtimme
Engelska/English 11:00 och 15:00

Scenen i stora serveringstältet
Bränslemästaren, prisutdelning 11:00

Ung växtkraft, prisutdelning 15:00

Program och hålltider torsdagen den 29 juni 2017

Öppettider: kl. 9:00-17:00

Maskindemonstrationer
Vallskörd 10:00 och 15:00
Växtskyddssprutor 11:00
Grund jordbearbetning 12:00
Djupbearbetning och Big Six 14:00 
Etablering 16:00

Guidning demoodlingarna. Drop in. Start vid HIR Skånes monter M30
Svenska varje hel och halv timme, mellan 9:30 - 16:00 
Engelska/English 10:00 och 14:00

Visning vallfrö
11:00 och 14:00. Start vid demo för vallfrö, demoodlingarna.

Guidning ekologisk odling
11:30 och 15:00. Start vid ekotältet.

Visning av valltorget
13:00 Start vid valltorget, demoodlingarna.

Horto, odlingstunnlarna
11:00 och 14:00

Guidning Gropen. Drop in
Svenska varje hel och halvtimme
Engelska/English 11:00 och 15:00

Scenen i stora serveringstältet

Panelsamtal kl 14:00: Antibiotikaanvändning – hot eller konkurrensfördel?
Missar svenska djuruppfödare ett gyllene marknadsläge när de klagar på snedvriden konkurrens från utländska uppfödare istället för att lyfta fördelarna med det svenska köttet? Vilken makt har konsumenten att påverka utvecklingen? Det och många fler frågor kommer att tas upp under samtalet där bl a EU-parlamentarikern Fredrick Federley och LRF Ungdomens nya ordförande Emilia Astrenius Widerström deltar. Läs mer här>>>

--------------------------------------------------------------