Mässan öppnar med bandklippning 9:00 Huvudingång och Ingång 2

Program Borgeby Fältdagar 2019

Öppettider: onsdag 26 juni 9:00-18:00, torsdag 29 juni 9:00-17:00

 

Maskindemonstrationer, gäller båda mässdagarna

Vallskörd                                              11:00 och 15:00  

Dräneringsmaskiner (NY)                      10:00                                           

Potatismaskiner (NY)                           11:30                         

Jordbearbetning och sådd                     13:00                                          

Bevattningsmaskiner (NY)                     14:00                         

Plogdemo (NY)                                     15:00

100 år med JD by Traktor Power          11:00

 

Guidade visningar av HIR Skånes demoodlingar, gäller båda mässdagarna

 Växtodlingsguidning

  • Svenska varje hel och halv timme
  • English 10:00 och 14:00
  • Dansk 10:00, 12:00 14:00 & 16:00

 

Waterlab & Vattentemaområdet            10:00, 13:00 & 15:00

Hortotunnlarna & Droppbevattningsdemo 11:00 & 14:00

Ekologisk odling                                     11:30 och 15:30

Etableringsdemo vallfrö                         14:00

Vall                                                         13.00

Lähäckar och biologisk mångfald            11.00 (start vid halmbalerna i odlingsområdet)

 

Guidning Gropen, gäller båda mässdagarna Drop-in
Svenska, varje hel och halvtimme

Danska 15.00

English 11:00

 

Seminarietältet Axet serverar mycket kunskap på kort tid!

Onsdag 26 juni

9.15*             Fråga Borgeby

 Moderator: Johan Wester Experter: Sofia Björnsson, Ulf Sonesson, Anders     Larsson & Urban Emanuelsson.

11.00             El av Sol

12.00             Rådgivning på biogas

                       Anna Hagerberg, Jordbruksverket

13.00             Kärlek åt Bönder!

                       Linda Lindorff från Bonde Söker Fru

14.00             Panelsamtal: Solceller – framtidsinvestering med dolda risker,  

                       Länsförsäkringar Skåne

                       I panelen deltar:Ola Carlsson, Skadeförebyggare, Länsförsäkringar Skåne
                       Max Jamieson, Energirådgivare, HIR Skåne Staffan Brorson, Lantbrukare

15.00             Corteva Agroscience

16.00             KRAV: starkare varumärke med bonden i fokus, Jonas Carlberg, 

                       Affärsområdeschef lantbruk, KRAV

                       Hur mår EKO-marknaden? Niels Andresen, Verksamhetsledare, Ekologiska     

                       Lantbrukarna.

17.00            Robust vatten försörjning för alla, Sweco

I spåren av senaste årens torka är bevattningsfrågan central i arbetet för en hållbar vattenförsörjning. Vad säger lagstiftningen, hur arbetar berörda aktörer med frågan om en robust vattenförsörjning för alla och hur ser processen ut för att ansöka om tillstånd för bevattning?

 

Torsdag 27 juni

10.00            Vinnare koras i innovationstävlingen ”Material och metoder för framtidens

                      jordbruk”, Wargön Innovation

11.00            El av Sol

12.00            Gasen i botten! - Hur går det för biogasproducenterna?,

                      Hushållningssällskapet   Jämtland

13.00            Slutsatser och erfarenheter av fokusgrupp Växtskydd i rot- och knölgrödor,

                      Erland Liljeroth, SLU

14.00            Panelsamtal: Stölder – en onödig del av lantbrukens vardag, Länsförsäkringar

                      Skåne

                     I panelen deltar:Palle Borgström, Ordförande LRF  Ewa-Gun Westford, Polisen

                     Kenneth Johansson, Skadeförebyggare, Länsförsäkringar Skåne  Riksdagspolitiker

15.00            Hållbar odling i förändrat klimat, Agria Djurförsäkringar

 

 

TACK! HIR Skåne AB tackar alla utställare. Ett särskilt tack till våra medarrangörer som alla arbetar hårt för att göra Borgeby Fältdagar till en riktigt bra mässa. Tack!

 

--------------------------------------------------------------