Program Borgeby Fältdagar 2024

Öppettider: onsdag 26 juni 9:00-18:00  torsdag 27 juni 9:00-17:00

Maskindemonstrationer 

Observera att maskindemonstrationerna ligger på olika platser – hittas via mässkartan 

Vallskörd                                           11:00 och 15:00 

Jordbearbetning och sådd                   13:00 

Gödningsspridare                               14.00                                                                   

Växtskyddssprutor med precision         16.00 

Guidade visningar av HIR Skånes demoodlingar 

Växtodlingsguidning start vid HIR Skånes monter 

  • Svenska varje hel och halv timme  
  • English                                10:00 och 14:00 
  • Dansk                                 10:00, 12:00, 14:00 och 16:00 

  

Ekologisk odling med start i Ekoområdet   11:30 och 15:30 

Vilt och mångfaldsområdet "Åtgärder för fältvilt och biologisk mångfald i åkerlandskapet                                      13.30-14.15

Gropen

Svenska varje timme med start .30 (9.30, 10.30 osv.) förutom när det är på danska och engelska 

Dansk 12:30 i samarbete med VKST och Yara Danmark 

English 14.30 

Seminarier 

I Axet och Vippan börjar seminarierna varje heltimme och pågår ca 45 minuter 

Axet och Vippan hittas mittemot matområdet Grytan vid ingång 3 

För fullständigt program se sidan 4  

Guidad tur Kunskapsnaven 

En gång per dag med start kl. 11:00. Samling bredvid seminarietältet Axet.

Årets Vallmästare – prisutdelning vid Maskindemo Vallmaskiner  

onsdag 26 juni 14:50 

Grovfoderlyftet 

En gång per dag med start kl. 14:00. Samling i Yaras monter.

Guidade turer på veterantraktorer  

startar framför Stortältet hela dagarna 

 

STORT TACK!

Huvudarrangören HIR Skåne AB tackar alla utställare!

Ett särskilt tack till våra medarrangörer som alla arbetar hårt för att göra Borgeby Fältdagar till en riktigt bra mässa.

Tack Lantmännen, LRF Media, Väderstad, Sparbanken Skåne, Yara och Hushållningssällskapet Skåne