Såhär såg programmet ut för mässan 2017. Ett program för 2018 kommer finnas här under våren!

Program och hålltider onsdagen den 28 juni 2017

Öppettider: kl. 9:00-18:00

Mässan öppnar/bandklippning 9:00 Huvudingång och ingång 2

Maskindemonstrationer
Vallskörd 10:00 och 15:00
Växtskyddssprutor 11:00
Grund jordbearbetning 12:00
Djupbearbetning och Big Six 14:00 
Etablering 16:00

Guidning demoodlingarna. Drop in. Start vid HIR Skånes monter M30
Svenska varje hel och halv timme, mellan 9:30 - 17:00 
Engelska/English 10:00 och 14:00

Visning vallfrö
11:00 och 14:00. Start vid demo för vallfrö, demoodlingarna.

Guidning ekologisk odling
11:30 och 15:00. Start vid ekotältet.

Visning av valltorget. Lantmännen och Scandinavian Seed deltar.
Tema: etablering av vallar.
13:00 Samling vid vallföreningens tält.

Horto, odlingstunnlarna
11:00 och 14:00

Guidning Gropen. Drop in
Svenska varje hel och halvtimme
Engelska/English 11:00 och 15:00

Scenen i Stora serveringstältet

  • Bränslemästaren, prisutdelning 11:00
  • Panelsamtal: På väg mot klimatsmart lantbruk 14:00 Går det att behålla effektiviteten när dieseln byts mot raps i tanken och krävs det nya angreppssätt i jordbearbetningen när trycket på våra odlingsmarker ökar? Läs mer här>>>
  • Ung växtkraft, vinnarpresentation 15:00
  • Snacka jord med nördar från Pre-event Borgeby 15:30 

Program och hålltider torsdagen den 29 juni 2017

Öppettider: kl. 9:00-17:00

Maskindemonstrationer
Vallskörd 10:00 och 15:00
Växtskyddssprutor 11:00
Grund jordbearbetning 12:00
Djupbearbetning och Big Six 14:00 
Etablering 16:00

Guidning demoodlingarna. Drop in. Start vid HIR Skånes monter M30
Svenska varje hel och halv timme, mellan 9:30 - 16:00 
Engelska/English 10:00 och 14:00

Visning vallfrö
11:00 och 14:00. Start vid demo för vallfrö, demoodlingarna.

Guidning ekologisk odling
11:30 och 15:00. Start vid ekotältet.

Visning av valltorget, Lantmännen och Scandinavian Seed deltar.
Tema: etablering av vallar.
13:00 Samling vid vallföreningens tält.

Horto, odlingstunnlarna
11:00 och 14:00

Guidning Gropen. Drop in
Svenska varje hel och halvtimme
Engelska/English 11:00 och 15:00

Scenen i Stora serveringstältet

  • Snacka jord med nördar från Pre-event Borgeby 10:30
  • Ogräsmästaren, prisutdelning 11:00
  • Panelsamtal: Antibiotikaanvändning – hot eller konkurrensfördel 14:00
    Missar svenska djuruppfödare ett gyllene marknadsläge när de klagar på snedvriden konkurrens från utländska uppfödare istället för att lyfta fördelarna med det svenska köttet? Vilken makt har konsumenten att påverka utvecklingen? Det och många fler frågor kommer att tas upp under samtalet där bl a EU-parlamentarikern Fredrick Federley och LRF Ungdomens nya ordförande Emilia Astrenius Widerström deltar. Läs mer här>>>

--------------------------------------------------------------