Här hittar du som är utställare Borgeby Fältdagars

Allmänna villkor och Säkerhetsföreskrifter.

 

Dessa gäller för alla deltagande utställare och är viktiga att läsa igenom och känna till. Texten nedan länkar till dokumenten i pdf format.

 

ALLMÄNNA VILLKOR hittar du här

SÄKERHETSFÖRSKRIFTER hittar du här