Här hittar du som är utställare Borgeby Fältdagars

Säkerhetsföreskrifter

 

Allmänna Vilkor finns i den order ni bekräftat vid bokningen

Säkerhetsföreskrifter och Allmänna Villkor gäller för alla deltagande utställare och är viktiga att läsa igenom och känna till. Texten nedan länkar till säkerhetsföreskrifterna i pdf format.

 

SÄKERHETSFÖRSKRIFTER hittar du här