Årets seminarieprogram

Över 20 intressanta och innehållsrika seminariepass erbjuds i seminarietälten Axet och Vippan under de två mässdagarna. Axet och Vippan är båda placerade nära ingång 3 mittemot stora matområdet.

Alla angivna tider är starttider och passen pågår i max 45 min. Välkomna in i årets kunskapstält!

Seminarietältet Axet

Onsdag 28 juni

10.00 Kemisten talar: el eller icke el, det är frågan! Per Frankelius och Karolina Muhrman med gäster. Arrangör; Agtech 2030

11.00 Tema Energi: Elektrifiering – en lönsam omställning HIR Skånes energirådgivare Nils Helmersson och Marc Puig von Friesen tillsammans med engagerad lantbrukare.  Moderator: Cecilia Hermansson

12.00 Ett starkare svenskt lantbruk med dataplattformen Agronod Presentation av Agronod, paneldiskussion ledd av moderator Lovisa Madås. Det bjuds på dryck & snacks under seminariet.

13.00 Vild & Bortskämd – foderskapande åtgärder som gynnar både lantbruket och viltet Nils Carlsson, projektledare för projektet Vild och Bortskämd och enhetschef på Art- och naturenheten, Länsstyrelsen SKåne

14.00 Vem har råd att ta över gården? Snart har varannan aktiv lantbrukare passerat allmänna pensionsåldern, vi diskuterar hur vi kan får fart på ägarskiftena på de svenska gårdarna. Länsförsäkringar leder ett panelsamtal på temat vem som har råd att driva det framtida svenska lantbruket. 

15.00 Kan AI förbättra lönsamhet och hållbarhet i svenskt jordbruk – och isåfall hur? Framtidsspaning och panelsamtal. Moderator: Frida Jonson, journalist och omvärldsbevakare med fokus på matsystemet Arrangör: Krinova Incubator & Science Park

16.00 Matchmaking Gaming + Jordbruk = sant Är du nyfiken på spelteknologi och hur jordbruksbranschen kan dra nytta av detta? Vi har bjudit in fyra gamingaktörer som väntar på att få snacka med just dig! Samtalen förbokas och schemaläggs, för mer info och anmälan www.krinova.se/event Våga ta chansen! Vi bjuder på förfriskningar. Arrangör: Krinova Incubator & Science Park

                                                                                                                                      

Seminarietältet Vippan

Onsdag 28 juni

10.00 Så ett frö till ett långsiktigt energisamarbete – E.ON:s syn på energimarknaden och våra rekommendationer kring el & solceller. Ann-Louise Barkestam, Säljchef elhandel B2B, Mikael Ask, Portföljförvaltare, Johan Hörlin, Kundansvarig solceller B2B ifrån E.ON

11.00 Vad kan en solpark på din mark betyda för dig som markägare? Talare; Björn Lundgren, född och uppvuxen på en gård, har arbetat många år med solkraft både i Sverige och internationellt. Arrangör: Solkompaniet

12.00 Solceller på åkermark – hot eller möjlighet? Med ett rekordstort antal ansökningar om solcellsparker har diskussionen om solceller på åkermark tagit fart. Hur resonerar representanter från myndigheter, politik och bransch, och hur kan frågan om energiproduktion och livsmedelsproduktion hanteras framåt? Arrangör: LRF Syd

13.00 Biokol – en svart och lönsam affär Cecilia Hermansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad och Marc Puig von Friesen, energirådgivare HIR Skåne tillsammans med engagerad lantbrukare.  Moderator: Nils Helmersson

14.00 Använd energi effektivare genom innovativa lösningar

Jonas Engström, RISE ger förslag och inspiration gällande var det behövs innovativa lösningar. Inger Pehrson, Landsbygdsnätverket informerar om hur du kan få full finansiering till nya innovationsprojekt av EIP-Agri.

15.00 Invasiva ogräs upptäcks rekordsnabbt med sökhundar. Jörgen Holmén, Elin Karlsson och Per-Erik Larsson, Västra Götalandsregionen – Naturbruksförvaltningen berättar. Resultaten har tagits fram i ett innovationsprojekt inom EIP-Agri.

16.00 TORKA – nu och i framtiden, hur hanterar vi nuvarande och framtida torksituationer. LRF Syd 

 

Seminarietältet Axet

Torsdag 29 juni

10.00 Så förenklar Agrosfär din klimatrapportering Agronod har utvecklat Agrosfär, ett automatiserat verktyg för klimatberäkning på både gårds- och produktnivå. Under seminariet demas Agrosfär, och vi diskuterar klimatrapportering med inbjudna gäster. Presentation av Presentation av Agronod, paneldiskussion ledd av moderator Lovisa Madås. Det bjuds på dryck & snacks under seminariet.

11.00 Lantbruk – något att ”räkna” med! Tema Ekonomi. Patrik Petersson, ekonomirådgivare, HIR Skåne med kollegor.

12.00 AGFO/LRF Media: Hur definieras regenerativt jordbruk för våra nordiska breddgrader? Begreppet regenerativt jordbruk används i allt större utsträckning, och här trendspanar AGFOs innehållsansvarige Anders Engström om vad det kan innebära för nordiska förhållanden – och vilken betydelse det kan få för svenska lantbrukare.  

12.25 Land Lantbruk/LRF Media: Teknikutmaningar i lantbruket Land Lantbruk om teknikutmaningar i lantbruket - behovet av nya lösningar är stort men få satsar på att få fram dem. Varför är det så och hur kan det förändras? Land Lantbruks chefredaktör Annika Lindecrantz och teknikreporter Rebecca Johansson berättar om initiativet Teknikutmaningen. 

13.00 Invasiva arter - När är sent knappt bättre än aldrig? Cajza Eriksson, Länsstyrelsen Skåne, som är samordnare för arbetet mot invasiva arter i Skåne tar upp viktiga frågeställningar och grunder i bekämpning och hantering av invasiva främmande arter. Länsstyrelsen Skåne.

14.00 Generationsskifte – den unga generationen Hushållningssällskapet Juridik AB och HIR Skåne lägger fokus på den unga generationen i detta föredrag om generationsskifte. Juridik, ekonomi och mjuka värde i fokus

 

 

Seminarietältet Vippan

Torsdag den 29 juni

10.00 Att vara en god granne - vägen mot långsiktigt hållbar solenergi Hur kan lokal förankring, omsorg om naturvärden och långsiktigt ägande skapa en hållbar solenergi idag och imorgon? Och vad innebär det egentligen att som solenergiföretag vara ”en god granne”? Arrangör: Better Energy Sweden

11.00 Offentlig upphandling – en del av svensk krisberedskap Ökade kostnader och kärv ekonomi har fått kommuner att prioritera om i måltiderna inom skola och omsorg. Med representanter från bl.a  MATtanken, region Västra Götaland, kommun och bransch förs en dialog om svensk mat i offentliga kök. Arrangör: LRF Syd

12.00 Använd energi effektivare genom innovativa lösningar Jonas Engström, RISE ger förslag och inspiration gällande var det behövs innovativa lösningar. Inger Pehrson, Landsbygdsnätverket informerar om hur du kan få full finansiering till nya innovationsprojekt av EIP-Agri.

13.00 Solparksarrende, en strålande affär eller mörka moln vid horisonten. - Avtalet och juridiken, samt förutsättningar för affären. Lars Persson, Senior jurist, Ludvig & Co Halmstad, Nils Johan Ingvar-Nilsson, Specialistrådgivare, Ludvig & Co Skara.

14.00 Miljöytor för produktionsförmåga och biologisk mångfald? Jonas Ivarson, växtodlingsrådgivare, HIR Skåne & Demonstrantionsgårdsvärd från Jordbruksverkets projekt Mångfald på slätten. Moderator; Petter Haldén, Rådgivare biologisk mångfald, Jordbruksverket. Arrangör; Jordbruksverkets projekt Mångfald på slätten